europenizare.ro
imagini/uk-flagOK.gif  

 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
www.snspa.ro

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
www.comunicare.ro

Centrul Naţional al Cercetãrii Ştiinţifice din Invăţământul Superior
www.cncsis.ro

Center for Research in Communication
http://centrucomunicare.ro

Laboratorul Sociologia Comunicãrii şi a Spaţiului Public (Institutul de Sociologie)
www.socio-comunicare.ro

Reconstructing Decocracy in Europe (proiect RECON)
http://www.reconproject.eu/projectweb/portalproject/Index.html

Center for European Studies, University of Oslo
http://www.arena.uio.no/

Fenomenul migraþiei forþei de muncã şi crearea publicului diasporic
www.comunicare.ro/diasporic

Comunicarea interculturalã în context european
www.comunicare.ro/cicero