europenizare.ro
imagini/uk-flagOK.gif  

 

 

Research directions and results (selection)

Articles in journals:

Corbu, Nicoleta, Frunzaru, Valeriu, Boţan, Mădălina, Schifirneţ, Constantin (2011 – in press), "Stabilirea agendei publice referitoare la Uniunea Europeană: Alegerile Europarlamentare din 2009, în România", Revista Română de Sociologie;

Cârlan, Alexandru (2011 - in press) Legitimating Europe, Legitimated by Europe: an Analysis of Romanian Candidates' Discourse for the European Parliament Elections;

Constantin Schifirneţ: The Europeanization of the Romanian Society and the Tendential Modernity, în Sociologie românească, nr. 4 2010.

Constantin Schifirneţ: Europenizarea în ediţiile online ale ziarelor dintr-o societate a modernităţii tendenţiale, în Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice, volumul 11, nr. 2 (16), 2009, pp. 89-102.

Constantin Schifirneţ: The Mass Media and Tendentious Modernity in the Transition Process from the National Society to the European Community, in Civitas. Revista de Ciências Sociaisa, volume 9, nr.1, 2009, pp. 50-64.

Constantin Schifirneţ: Europenizarea responsabilităţii sociale corporative într-o societate a modernităţii tendenţiale, Revista Inovaţia Socială nr. 2/2009 (iulie-decembrie) pp. 68-79.

Participations in conferences and chapters published in collective volumes:

Corbu, Nicoleta, Frunzaru, Valeriu (2010), "Romanian Media Agenda for the 2009 European Elections", nterdisciplinary Social Sciences (5th edition), Cambridge, UK, 2-5 august.

Constantin Schifirneţ: "L’européanisation de la communauté nationale dans le contexte de la modernité tendancielle", în Communautés, frontières, médias, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.

Frunzaru, Valeriu, Corbu, Nicoleta (2010), "Women Politicians in the 2009 Romanian Elections for the European Union Parliament", Beyond Citizenship: Feminism and the Transformation of Belonging, organizată de Birkbeck Institute for Social Research, University of London, Londra, 30 iunie-2iulie.

Constantin Schifirneţ: "Europenizarea imaginii instituţiilor într-o societate a modernităţii tendenţiale", în volumul PR Trend, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009

Constantin Schifirneţ: The Europeanization through Innovation and Imitation in a Society of Tendentious Modernity, în R&D Perspectives.Promoting Innovation through Education, Culture and Communication, Comunicare.ro, Bucureşti, 2009

Constantin Schifirneţ: "The Europeanization of the institutions’ image in a society with tendentious modernity", in Delia Cristina Balaban and Ioan Hosu (ed.), PR trend society and communication, Editura Mittweida Hochschulverlag, 2009

Constantin Schifirneţ: "Spaţiu public naţional, spaţiu public european", în volumul în Ideea naţională şi ideea europeană, Academia Română, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (ISPRI), Academia Română, Bucureşti, 2009.