europenizare.ro
  imagini/uk-flagOK.gif

Members of the research team - CV's in Romanian:

  1. Prof. Univ. Dr. Constantin Schifirneţ
  2. Conf. Univ. Dr. Ion Stavre
  3. Lector Univ. Dr. Valeriu Frunzaru
  4. Lector Univ. Dr. Nicoleta Corbu
  5. Lector Univ. Drd. Alexandru Cârlan

Prof. univ. dr. Constantin Schifirnet

constantin.schifirnet@comunicare.ro

Studii
Licentiat al Facultatii de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza, Iasi;
Doctor in Filosofie, Universitatea Bucuresti;
Stagii de documentare stiintifica in SUA (1981), Germania (1993), Danemarca (1994).


Experienta
Profesor universitar;
Coordonatorul Scolii Doctorale Stiintele Comunicarii;
Conducator de doctorat;
Director in cadrul Ministerului Culturii (1990-1997);
Cercetator stiintific principal I - Centrul de Cercetare pentru Problemele Tineretului (1995-1999);
Decan al Facultatii de Stiinte Politice, Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir.


Lucrari publicate
I. CARTI DE AUTOR

1. Formele fara fond, un brand românesc, Comunicare.ro, Bucuresti, 2007, 289 pg., ISBN 978-973-711-127-2.
2. C.Radulescu-Motru. Viata si faptele sale, vol.III, Editura Albatros, Bucuresti 2004, 843 pg., ISBN 973-24-1081-7.
3. C.Radulescu-Motru. Viata si faptele sale, vol.II, Editura Albatros, Bucuresti 2004, 843 pg., ISBN 973-24-1019-1.
4. C.Radulescu-Motru. Viata si faptele sale, vol.I, Editura Albatros, Bucuresti 2003, 782 pg., ISBN 973-24-1019-1.
5. Geneza moderna a ideii nationale, Editura Albatros, Bucuresti, 2001, 635 pg., ISBN 973-24-0839-1.
6. Sociologie, Editura Economica, Bucuresti, 1999, 270 pg., ISBN 973-590-177-3 Sociologie, editia a II-a, Comunicare.ro, Bucuresti, 2002, 233 pg., ISBN 973-8376-04-1 Sociologie, editia a III-a, Comunicare.ro, Bucuresti, 2004, 253 pg, ISBN 973-711-023-4.
7. Educatia adultilor în schimbare, Bucuresti, Editura Fiat Lux, 1997, 128 pg., ISBN 973-9250- 12-2.
8. Civilizatie moderna si natiune, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1996, 144 pg., ISBN 973-30- 4059-2.
9. Lectura si biblioteca publica, Bucuresti, Biblioteca M. Sadoveanu, 1991.
10. Tineretul între permanenta si înnoire, Bucuresti, Editura politica, 1987.
11. Generatie si cultura, Bucuresti, Editura Albatros, 1985.
12. Adolescentii si cultura (coautor), Bucuresti, Editura Academiei, 1974.
13. Studentul si societatea (coautor si coordonator), Cluj, Editura Dacia, 1973.

II. CAPITOLE ÎN CARTI DE SPECIALITATE

1. The Mass Media and Tendentious Modernity in the Transition Process from the National Society to the European Community, in Civitas, volume 9, nr.1, 2009.
2. Europenizarea imaginii institutiilor într-o societate a modernitatii tendentiale, în volumul PR Trend, Editura Tritonic, în curs de aparitie
3. Identitatea româneasca în contextul modernitatii tendentiale, în Cine sunt românii? Perspective asupra identitatii nationale. Coord: Vasile Boari; Natalia Vlas, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.
4. Spatiu public national, spatiu public european, în volumul în Ideea nationala si ideea europeana, Academia Româna, Editura Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale (ISPRI), Academia Româna, Bucuresti, 2009, pp. 89-109.
5. Modernitatea tendentiala si evolutia satului românesc, în Satul românesc. Trecut- prezent - viitor, Editura Universitatii din Pitesti, 2008.
6. Satul Bogati in contextul celor 60 de sate românesti, în Satul românesc. Trecut - prezent - viitor, Editura Universitatii din Pitesti, 2008.
7. Constructia institutionala [conform unui brand occidental], în Branding de tara România, Sigma, Bucuresti, 2008 .
8. Ion Petrovici despre filosofia româneasca, în Studii de istorie a filosofiei românesti, III Coordonator Viorel Cernica editie îngrijia de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, 2008.
9. O conceptie originala despre filosofia româneasca: Marin Stefanescu, în Studii de istorie a filosofiei românesti, IV, Coordonator Viorel Cernica, editie îngrijia de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, Bucuresti, 2008.
10. Dr. Constantin Angelescu reformator al învatamântului, în Dr.Constantin Angelescu: idei novatoare si actiuni de dezvoltare a învatamântului, Editgraph Buzau, 2008.
11. Manipularea pe forumurile ziarelor on-line, în Forme ale manipularii opiniei publice, coord. Ilie Rad, Editura Tribuna, Cluj-Napoca 2008.
12. Tendentious Modernity and Innovation. In Research and Innovation. Proceedings of the International Conference May 30-31 2008 edited by Alina Bargaoanu and Remus Pricopie, Comunicare.ro, 2008.
13. From Romanian Indigenous Modernization to Europeanization, in Bargaoanu, A., Dobrescu, P., Taranu, A. (eds.). Globalization and Policies of Development, Editura Comunicare.ro, Bucuresti, 2007.
14. Modelul explicativ al evolutiei societatii românesti moderne, în Studii de istorie a filosofiei românesti, vol. II, coordonator Viorel Cernica, editie îngrijita de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, Bucuresti, 2007, pp. 101-131.
15. Relatiile lui C. Radulescu-Motru cu Nae Ionescu, în Almanah Origini, Liter Art XXI, Criterion Publishing, Bucuresti, 2007, pp. 235-291.
16. Comunicarea didactica în educatia religioasa, în Religia în societate la început de secol XXI. Tendinte europene, coordonatori IPS prof. dr. Nifon Mihaita, Pr. Lect. Dr. Florea Stefan, Valahia University Press, Târgoviste, 2006.
17. Evolutia filosofiei lui C. Radulescu-Motru fata de kantianism, în Studii de istorie a filosofiei universale, XII, Editura Academiei Române, 2004, pp. 539-555.
18. Relatii sociale ale tinerilor, în De la cunoastere la initiative, Asociatia Nationala de Sprijin a Initiativelor Tinerilor, Bucuresti, 2003, pp.56-84.
19. Teoria formelor fara fond despre mentalitati si disfunctionalitati institutionale, în Mentalitati si institutii (coordonator Adrian Paul Iliescu), Editura Ars Docendi, Bucuresti, 2002, pp. 121-139.
20. M. Kogalniceanu, A.C. Popovici, Tudor Vianu, în Sociologi români, Editura Expert, Bucuresti, 2001.
21. Solidaritatea umana si raporturile între generatii (cu referire speciala la mentoratul universitar si cultura organizationala academica, în Dezvoltarea în pragul mileniului, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1999, pp. 424-431.
22. Management studentesc, în Tratat de management universitar, Editura Lux Libris, Brasov, 1998.
23. Studentul, actor al schimbarii în câmpul universitar, în Câmpul universitar si actorii sai, coordonator Adrian Neculau, Polirom, Iasi, 1997, pp. 231-241.
24. Biblioteca - referential cultural, în Centenarul Bibliotecii V.A. Urechia, Galati, 1991, pp. 370-374
25. Raporturile intergenerationale si intragenerationale în familie, în Familia, populatia si educatia în procesul dezvoltarii societatii, Centrul de Cercetari Sociologice al Academiei Române, Bucuresti, 1989.
26. Cultura populara-fundament al educatiei, în Sesiunea anuala a C.C.P.T., 1989, pp. 96-112.
27. Analiza teoretica si cercetarea empirica a socializarii prin cultura, în Tineret, participare, educatie, CCPT, 1989, pp. 108-160.
28. Cultura si profesii, în Orientarea, intergrarea si formarea scolara si profesionala a tineretului, filiala CCPT Piatra Namt, 1989, vol. I, pp. 115-127.
29. Cultura si schimbare în contextul succesiunii generatiilor, în Tineretul si cultura, Timisoara, 1988, pp. 191-198.
30. Pregatirea tineretului universitar pentru profesie si conditiile învatarii, în Educatie, ieri, astazi, mâine, Iasi, 1988, pp. 162-168.
31. Continuitatea, unitatea si diferenta generatiilor, în Tânara generatie a României anilor '80, Editura politica, Bucuresti, 1987, pp. 216-240.
32. Cultura tineretului si cultura globala a societatii, în Tânara generatie a României anilor '80, Editura politica, Bucuresti, 1987, pp.126-148.
33. Cultura si socializarea tineretului, în Tineretul si cultura, Timisoara, 1987, pp. 13-23.
34. Cultura între traditie si modernitate, în Tineret, participare, progres social, Sinaia, 1987, pp. 97-102.
35. Receptare si orizont cultural, în Evolutia artei si exigentele receptarii, Editura Meridiane, Bucuresti, 1985, pp. 185-196.
36. Preferinte culturale si de timp liber, în Resurse calitative ale fortei de munca tinere din industrie, Editura politica, Bucuresti, 1982, pp. 141-156.
37. Optiunea pentru film, în Sociologia în actiune, Iasi, Centrul de stiinte sociale al Universitatii Iasi, 1973, pp. 361-365.
38. A învata sa citesti de partea cealalta a oglinzii, în Metode si tehnici în cercetarea pedagogica, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti, 1972, pp. 245-254.
39. Mediul socio-cultural primar si aspiratiile tinerilor catre învatamântul superior (în colaborare), în Educatia pentru munca si prin munca, Editura Academiei R.S.R., Bucuresti, 1972, pp. 488-493.
40. Educatie prin munca a tineretului universitar, în Educatia pentru munca si prin munca, Editura Academiei R.S.R., Bucuresti, 1972, pp. 494-500.
41. Teatrul, parte a activitatii culturale a tinerilor, în Teatrul si tineretul, C.C.P.T., Bucuresti, 1970, pp. 41-48.
42. De la consumul de cultura la activitatea creatoare, în Tineretul, factor de schimbare, C.C.P.T., Bucuresti, 1970, pp. 261-265, (în colaborare cu Octavian Neamtu).
43. Aspecte ale influentei mijloacelor comunicatiilor de masa asupra educatiei intelectuale a tinerilor, în Tineretul-obiect de cercetare stiintifica, Centrul de cercetari pentru problemele tineretului (C.C.P.T.), Bucuresti, 1969, pp. 378-382

III. ARTICOLE DIN REVISTE DE SPECIALITATE

1. Manipularea pe forumurile ziarelor on-line, Revista Româna de Sociologie, serie noua, anul XVII nr. 3-4, 2008, pp.332-346.
2. Filosoful în spatiul public, Revista de Filosofie, Tomul LV, Nr. 3-4, 2008, pp. 249-260.
3. Mass media si modernitatea tendentiala în procesul tranzitiei de la societatea nationala la Comunitatea europeana, Revista româna de comunicare si relatii publice, 2008, pp. 149-160.
4. A.D. Xenopol în spatiu public, Revista de stiinte politice si relatii internationale, tomul IV, nr.1, 2007, pp.12-29.
5. Paradoxul spatiului public, Revista de Comunicare si Relatii Publice, 9/2007, pp. 27-38.
6. Spatiu public national, spatiu public european, ,,Sociologie româneasca, nr. 4, 2007, pp. 33-47.
7. Mass media în sfera publica nationala si în sfera publica europeana, în Revista de comunicare si relatii publice, 10/2007, pp. 57-69
8. Spatiu public national, spatiu public european, Sociologie româneasca, volumul V, nr. 4, 2007, pp.33-47.
9. N. Bagdasar - portretist al gânditorilor români, Revista Româna de Sociologie, serie noua, anul XVII, nr.1-2, 2006, pp. 119-140.
10. Socialismul în viziunea lui Eminescu, Sociologie româneasca, volumul IV, nr.1, 2006, pp. 209-214.
11. Vocatia, factor de progress, Revista Universitara de Sociologie , nr.2, 2006.
12. Sensurile culturii moderne în opera lui Titu Maiorescu, Revista de stiinte politice si relatii internationale, Tomul III, nr.2-3, 2006, pp. 49-58.
13. Formele fara fond, un brand national românesc, Paideea, nr.3, 2006, pp. 59-72
14. Conceptia lui A.D. Xenopol despre evolutia partidelor politice în procesul modernizarii românesti, Revista Universitara de Sociologie, nr.1, 2005.
15. Mircea Vulcanescu si sistemul sociologic al lui Dimitrie Gusti, Revista Româna de Sociologie, serie noua, anul XV, nr.1-4, 2004, pp. 247-258.
16. De ce am scris despre viata lui C. Radulescu-Motru?, Revista de stiinte politice si relatii internationale, Tomul I, nr.2, 2004, pp.37-40.
17. D. Staniloae despre fundamentul crestin al natiunii, Annales Universitatis Valachiae, Facultatea de Teologie-Litere, 2004, pp. 91-111.
18. Personalismul energetic - doctrina filosofica originala a lui C. Radulescu-Motru, Revista Româna de Sociologie, serie noua, anul XIV, nr.3-4, 2003, pp.157-194.
19. Teoria formelor fara fond despre mentalitati si disfunctionalitati institutionale, Analele Universitatii Crestine ,,Dimitrie Cantemir”, 2003, pp. 7-30.
20. Poate educatia adultilor sa raspunda provocarilor posttotalitare?, Paideea, nr.3-4, 2001, pp.9-12.
21. G. Calinescu despre natiune si nationalism, Buletin stiintific, Universitatea Pitesti, nr.2 (6), 2001, pp. 11-16
22. Biserica, stat, natiune, Buletin stiintific, Universitatea Pitesti, nr.2 (6), 2001, pp. 47-66.
23. Viziunea lui Eminescu despre societatea româneasca, Revista Româna de Sociologie, serie noua, anul IX, nr.3-4, 2000, pp.235-246.
24. O viziune sociologica despre antisemitism, Buletin stiintific, Universitatea Pitesti, nr.2 (4), 2000, pp. 159-175.
25. Acte si idei cantemiriene în viziunea lui Eminescu, Analele Universitatii Crestine ,,Dimitrie Cantemir” Seria Istorie, 2000.
26. Deficitul de educatie, Paideea, nr. 3-4, 2000, pp. 11-14.
27. Religie si traditie, Revista Româna de Sociologie, nr.1-2, 1999, pp. 55-72.
28. Treizeci de ani de cercetare stiintifica a tineretului, Sociologie româneasca, nr.1, 1999, pp.137-143.
29. Satul Bogati in contextul celor 60 de sate românesti, în Buletin Stiintific, seria Stiinte Socio-Umane, Universitatea din Pitesti, anul al II -lea, nr.1, 1999.
30. Pregatirea profesionala în sistemul educatiei permanente, în Paideea, nr.2-3 1999, pp.11-15.
31. Educatia adultilor si emanciparea umana, Paideea, nr. 1, 1998
32. Educatie si reforma, Paideea, nr. 2, 1998
33. Sisteme alternative de formare, Paideea, nr. 3, 1998
34. Pregatirea generala, Paideea, nr. 4, 1998
35. Pedagog al natiunii (Nae Ionescu), Jurnalul literar, septembrie, 1998.
36. Psihologia etnica în conceptia lui Mihai Ralea, Revista de psihologie, serie noua, Tomul 43, nr.1-2, 1997.
37. Traditia-virtuti si limite, Paideea, nr. 4, 1997.
38. Educatia adultilor o cenusareasa?, Paideea, nr.2, 1997.
39. Procesul de comunicare, Paideea, nr. 1, 1997.
40. Mihai Ralea, Paideea, nr. 4, 1996.
41. NLP-Stiluri de învatare si comportament, Paideea, nr. 1, 1996.
42. NLP, o noua viziune asupra educatiei, Paideea, nr. 2, 1995.
43. Caracterul national, Psihologia, nr. 3, 1995.
44. Educatia adultilor, premisa a echilibrului social, Paideea, nr. 1, 1993.
45. Elemente de sociologie în gândirea lui T.Maiorescu, în Sociologie româneasca nr. 4, 1992.
46. Conceptia maioresciana despre continuitate, în Academica, iulie, 1992, p. 20
47. Modernitate si reforma în viziunea lui Spiru Haret, în Academica, septembrie, 1992, p. 21.
48. Cultura populara în viziunea unui sociolog (H.H. Stahl), ,,Sociologie româneasca, nr.4, 1992.
49. Lectura, biblioteca publica, tineret, în Biblioteca, 1-2-3, 1991, pp. 8-11.
50. Conceptia organicista a lui N. Iorga, Biblioteca, nr 1-2-3, 1991, p. 36-37.
51. Lectura si cititor, în Biblioteca, 1-2, 1992, pp. 48-49.
52. Sociologia dezvoltarii moderne în viziunea lui M. Kogalniceanu, în Sociologie româneasca, 5-6, 1991.
53. Carte, biblioteca, cititor, în Biblioteca, 1, 1990, pp. 13-14.
54. Schita pentru un profil cultural al bibliotecarilor, (concluzii ale unei cercetari empirice), în Biblioteca, 6-7, 1990, pp. 27-29.
55. Conceptia lui Eminescu despre originar si teoria formelor fara fond, în Revista de filosofie, iulie - august, 1989, pp. 375-380.
56. Gândirea eminesciana despre evolutia societatii românesti moderne, în Viitorul social, mai - iunie, 1989, pp. 227-239.
57. Didactica universitara în viziunea studentilor, în Forum, revista a invatamântului superior, nr.3, 1989, pp. 10-19.
58. Cultura, învatare si actiune sociala, în Revista de pedagogie, nr.4, 1989, pp. 24-27
59. Optiunea pentru profesie si alegerea facultatii, în Revista de pedagogie, nr.1989, pp. 55-59.
60. Dimensiuni actuale ale cercetarii generatiilor, în Tineret, cercetare, actiune sociala, nr.4, 1989, pp. 64-85.
61. Lectura stiintifica si orizont cultural, în Biblioteca,1, 1988, pp. 18-19.
62. Teoria maioresciana a formelor fara fond, în Anuarul Centrului de stiinte sociale, Iasi, mai, 1988, pp. 25-30.
63. Formarea deprinderilor studentilor pentru cercetarea stiintifica, în Revista de pedagogie, nr.3, 1983, pp. 11-13.
64. Educatia tineretului în spiritul valorilor culturii populare, în Tineret, cercetare, actiune sociala, nr.2, 1988.
65. Relatia profesor - student, în Tineret, cercetare, actiune sociala, nr.5, 1988.
66. Implicarea institutiilor culturale ale tineretului în formarea tinerei generatii, în Tineret, cercetare, actiune sociala, nr.2, 1987, pp. 90-103.
67. Tineretul si casele de cultura, în Tineret, cercetare, actiune sociala, nr.4, 1987, pp. 76-90.
68. Statutul tineretii ca stare si orientare catre viitor, în Revista de pedagogie, 3, 1987, pp. 11-13.
69. Multilateralitatea ca structura cognitiva si comportamentala, în Biblioteca, 4, 1987, pp. 5-6.
70. Eminescu, gânditor national, Revista de istorie si teorie literara, nr.1-2, 1987, pp. 349-356.
71. Participarea la cultura si traditie, în Tineret, cercetare, actiune sociala, nr.6, 1986, pp. 63-74.
72. Relatii si structuri în învatamântul superior, în Tineret, cercetare, actiune sociala, nr.5, 1986, pp. 52-75.
73. Comportament si orizont cultural, în Stiintele sociale si politice, Academia de Stiinte Sociale si Politice, 1986, pp. 3-12.
74. Omogenizarea sociala si integrarea sociala a tineretului, Analele stiintifice ale Universitatii A.I.Cuza, Iasi, IIIb, tom XXXII, 1986, pp. 34-40.
75. Lectura, temeiul multilateralitatii personalitatii, Biblioteca 1-2, 1985, pp. 9-11.
76. Lectura, temeiul profilului cultural, în Biblioteca, 4, 1985, pp. 9-11.
77. Stimularea studentilor pentru activitatea profesional - stiintifica, în Tineret, cercetare, actiune sociala, nr.3, 1985, pp. 18-42.
78. Tineretul rural si dezvoltarea satului, în Tineretul - puternica forta sociala, nr.1, 1984, pp. 45-65.
79. Dinamica optiunilor culturale, în Tineret - cercetare - actiune sociala, nr. 6, 1984, pp. 53-88.
80. Vârsta si cultura, în Viitorul social, nr. 2, 1984.
81. Generetia. Reconsiderarea unui concept, în Revista de filosofie, nr. 4, 1984.
82. Particularitati ale raportului adulti-tineri, în Revista de pedagogie, nr. 10, 1984, pp. 9-11.
83. Optiuni, interese si trebuinte culturale, în Revista româna (editia în limbi straine), nr. 2-3, 1984, pp. 112-123.
84. Pregatirea pentru profesie a tineretului universitar, în Tineretul - puternica forta sociala, nr.4, 1983, pp. 44-63.
85. Educarea deprinderilor de cercetator la studenti, în Revista de pedagogie, nr. 3, 1983, pp. 13-15.
86. Analiza sociologica a lecturii, în Biblioteca, nr. 1, 1982.
87. Teatrul si publicul tânar, în Era socialista, nr. 9, 1982, p. 11-13.
88. Tineretul si mijloacele de comunicare în masa, în Tineretul - puternica forta sociala, nr.6, 1982, pp. 14-31.
89. Cadrul psihosocial de frecventare a activitatilor culturale, în Tineretul - puternica forta sociala, nr.3, 1982, pp. 13-26.
90. Valente si limite în teza formelor fara fond, în Revista de filosofie, nr. 5, 1981, pp. 583-588.
91. Subcultura si dinamica sociala, în Viitorul social, nr. 5, 1981, pp. 926-931.
92. Tendinte în cercetarea tineretului în S.U.A, în Stiintele sociale si politice peste hotare, nr. 3-4, 1981, pp. 102-109.
93. Teatrul si tineretul, Teatrul, nr. 5, 1980, pp. 5-9.
94. Integrarea studentilor în procesul de educatie si de învatamânt, în Tineretul - puternica forta sociala, nr. 5, 1980, pp. 51-62.
95. Elemente ale studierii preferintelor de timp liber la studenti, în Tineretul - puternica forta sociala, nr. 6, 1979, pp. 57-72.
96. Tineretul universitar ca grup social, în Forum, revista a invatamântului superior, nr. 7-8,1979, pp. 85-89.
97. Motive si factori ai alegerii facultatii de catre studenti, în Viitorul social, nr. 3, 1979, pp. 513-521.
98. Profilul specialistului de înalta calificare în viziunea studentilor, în Tineret - puternica forta sociala, nr. 6, 1978, pp. 95-109.
99. Conditii ale alegerii profesiei de catre studenti, în Tineretul- puternica forta sociala, nr. 6, 1978, pp. 43-64.
100. Aspecte actuale ale perfectionarii pregatirii practice a studentilor, în Tineretul - puternica forta sociala, nr. 6, 1978, pp. 35-49.
101. Cercetarea stiintifica studenteasca - factor de educare a atitudinilor creatoare ale studentilor, Tineret, cercetare, actiune, C.C.P.T.,1977, pp. 32-44.
102. Coordonate psihologice ale motivarii frecventarii teatrului, în Viitorul social nr. 1 1973, pp. 114-154.
103. Caracteristicile studentimii ca grup social, în Studentul si lumea de mâine, Caiet documentar, C.C.P.T., 1973, pp. 14-24.
104. Unele aspecte ale investigarii lecturii tineretului, în Revista bibliotecilor, ianuarie, 1970, pp. 215-217.

IV. ACTIVITATE STIINTIFICA
• Director grant CNCSIS Constructia mediatica a europenizarii ca problema publica în contextul integrarii europene a societatii românesti. 2008-2011.
• Membru în echipa grantului CNCSIS Comunicarea interculturala in context european. Constructia unei paradigme conjunctive privind noile raporturi dintre culturile europene si emergenta identitatii culturale europene. 2008-2011, Director grant profesor Grigore Georgiu.
• Este autor a 33 de rapoarte de cercetare
• Prezentarea a cca 100 de comunicari la simpozioane, seminarii si conferinte
• Prezentarea de 41 de comunicari stiintifice la simpozioane, seminarii si conferinte internationale organizate în Anglia, Germania, Bulgaria, U.R.S.S., Spania, Ungaria, Slovacia, Finlanda, Grecia, Italia, Belgia, China, Cuba si România

Altele
• Membru în Comisia nationala de Acordare a Titlurilor Universitare, Sociologie, Stiinte Politice, Stiinte ale Comunicarii;
• Expert evaluator CNCSIS;
• Membru în Biroul Consiliului Asociatiei Sociologilor din Romania;
• Membru al Asociatiei Europene de Sociologie;
• Membru fondator al Societatii Române de Filosofie ;
• Coordonator al colectiei Ethnos, Editura Albatros în cadrul careia a reeditat 30 de titluri de lucrari românesti - majoritatea pentru prima oara de la aparitie -, semnate de M. Eminescu, Titu Maiorescu, A.D. Xenopol, Aurel C. Popovici, C. Radulescu-Motru, George Sofronie, Romulus Seisanu, Nichifor Crainic, Octavian Goga, Mihail Ralea, G. Calinescu, D. Staniloae, Al. Claudian, S. Mehedinti, T. Braileanu, M. Manoilescu etc., însotite de ample studii introductive si note.
• Membru în Colegiul de redactie al publicatiilor ,,Revista Romana de Sociologie", ,,Sociologie româneasca", ,,Revista Universitara de Sociologie” si ,,Paideea";

Premii:
Premiul Academiei Române, anul 2005, pentru lucrarea C.Radulescu-Motru. Viata si faptele sale.
Nicolae Mecu, ,,Schifirnet Constantin”, Dictionarul general al literaturii române, vol. VI, Academia Româna, Ed. Univers enciclopedic, Bucuresti, 2008.