europenizare.ro


Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Str. Povernei, nr. 6-8, sector 1, Bucureşti, România

e-mail: europenizare@comunicare.ro