europenizare.ro
  imagini/uk-flagOK.gif


Echipa de cercetare a acestui grant este formatã din:

  1. Prof. Univ. Dr. Constantin Schifirneţ
  2. Conf. Univ. Dr. Ion Stavre
  3. Lector Univ. Dr. Valeriu Frunzaru
  4. Lector Univ. Dr. Nicoleta Corbu
  5. Lector Univ. Drd. Alexandru Cârlan

Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ
constantin.schifirnet@comunicare.ro

Studii
Licentiat al Facultatii de Filosofie, Universitatea Al. I. Cuza, Iasi;
Doctor in Filosofie, Universitatea Bucuresti;
Stagii de documentare stiintifica in SUA (1981), Germania (1993), Danemarca (1994).


Experienta
Profesor universitar;
Coordonatorul Scolii Doctorale in Stiintele Comunicarii - SNSPA;
Conducator de doctorat;
Director in cadrul Ministerului Culturii (1990-1997);
Cercetator stiintific principal I - Centrul de Cercetare pentru Problemele Tineretului (1995-1999);
Decan al Facultatii de Stiinte Politice, Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir.Membru în colegii de redacţie
,,Revista Română de Sociologie", ,,Sociologie românească", ,,Revista Universitară de Sociologie” şi ,,Paideea"

Publicaţii:
1. Cărţi/ cursuri universitare

• Sociologie românească modernă, Criterion Publishing, Bucureşti, 2009, 260 pg. ISBN 978-973-8982-52-9.
• Formele fără fond, un brand românesc, Comunicare.ro, Bucureşti, 2007, 289 pg., ISBN 978-973-711-127-2.
• C.Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale, vol.III, Editura Albatros, Bucureşti 2005, 638 pg., ISBN 973-24-1081-7.
• C.Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale, vol.II, Editura Albatros, Bucureşti 2004, 843 pg., ISBN 973-24-1019-1.
• C.Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale, vol.I, Editura Albatros, Bucureşti 2003, 782 pg., ISBN 973-24-1019-1.
• Geneza modernă a ideii naţionale, Editura Albatros, Bucureşti, 2001, 635 pg., ISBN 973-24-0839-1.
• Sociologie, Editura Economică, Bucureşti, 1999, 270 pg., ISBN 973-590-177-3 Sociologie, ediţia a II-a, Comunicare.ro, Bucureşti, 2002, 233 pg., ISBN 973-8376-04-1 Sociologie, ediţia a III-a, Comunicare.ro, Bucureşti, 2004, 253 pg, ISBN 973-711-023-4.
• Educaţia adulţilor în schimbare, Bucureşti, Editura Fiat Lux, 1997, 128 pg., ISBN 973-9250- 12-2.
• Civilizaţie modernă şi naţiune, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996, 144 pg., ISBN 973-30- 4059-2.
• Lectura şi biblioteca publică, Bucureşti, Biblioteca „M. Sadoveanu”, 1991.
• Tineretul între permanenţă şi înnoire, Bucureşti, Editura politică, 1987.
• Generaţie şi cultură, Bucureşti, Editura Albatros, 1985.
• Adolescenţii şi cultura (coautor), Bucureşti, Editura Academiei, 1974.
• Studentul şi societatea (coautor), Cluj, Editura Dacia, 1973.

2. Cărţi coordonate
1. Tineretul şi mass media, Centrul de Cercetări pentru Problemele Tineretului, 1971, coordonator împreună cu O. Bădina
2. Studentul şi societatea, împreună cu Fred Mahler şi Achim Mihu, Cluj, Editura Dacia, 1973.

3. Manuale
1. Cultura, în Sociologie, manual clasa a XI-a, coordonatori Cătălin Zamfir, Septimiu Chelcea, Editura Economică, 2006
2. Economia, în Sociologie, manual clasa a XI-a, coordonatori Cătălin Zamfir, Septimiu Chelcea, Editura Economică, 2006
3. Sociologie (CD)
4. Sociologia profesiilor (CD)
5. Sociologia politicului, multiplicat
6. Metodologia cercetării sociale, multiplicat
7. Filosofie, multiplicat

4. Capitole în cărţi de specialitate

1. L’européanisation de la communauté nationale dans le contexte de la modernité tendancielle, în Communautés, frontières, médias, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.
2. Societate şi cultură, în Tratat de sociologie generală, coord: Dumitru Otovescu, Editura Beladi, Craiova, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2010.
3. Europenizarea imaginii instituţiilor într-o societate a modernităţii tendenţiale, în volumul PR Trend, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009
4. Filosoful în spaţiul public, în Matrici filosofice si concepte integrative, Editura Aius, Craiova, 2009
5. The Europeanization through Innovation and Imitation in a Society of Tendentious Modernity, în R&D Perspectives.Promoting Innovation through Education, Culture and Communication, Comunicare.ro, Bucureşti, 2009
6. The Europeanization of the institutions’ image in a society with tendentious modernity, in Delia Cristina Balaban and Ioan Hosu (ed.), PR trend society and communication, Editura Mittweida Hochschulverlag, 2009
7. Identitatea românească în contextul modernităţii tendenţiale, în Cine sunt românii? Perspective asupra identităţii naţionale. Coord: Vasile Boari; Natalia Vlas, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.
8. Spaţiu public naţional, spaţiu public european, în volumul în Ideea naţională şi ideea europeană, Academia Română, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (ISPRI), Academia Română, Bucureşti, 2009.
9. Modernitatea tendenţială şi evoluţia satului românesc, în Satul românesc. Trecut- prezent – viitor, Editura Universităţii din Piteşti, 2008.
10. Satul Bogati in contextul celor 60 de sate românesti, în Satul românesc. Trecut - prezent – viitor, Editura Universităţii din Piteşti, 2008.
11. Construcţia instituţională [conform unui brand occidental], în Branding de ţară România, Sigma, Bucureşti, 2008 .
12. Ion Petrovici despre filosofia românească, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, III Coordonator Viorel Cernica ediţie îngrijiă de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, 2008.
13. O concepţie originală despre filosofia românească: Marin Ştefănescu, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, IV, Coordonator Viorel Cernica, ediţie îngrijiă de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.
14. Dr. Constantin Angelescu reformator al învăţământului, în Dr.Constantin Angelescu: idei novatoare şi acţiuni de dezvoltare a învăţământului, Editgraph Buzău, 2008.
15. Manipularea pe forumurile ziarelor on-line, în Forme ale manipulării opiniei publice, coord. Ilie Rad, Editura Tribuna, Cluj-Napoca 2008.
16. Tendentious Modernity and Innovation. In Research and Innovation. Proceedings of the International Conference May 30-31 2008 edited by Alina Bargaoanu and Remus Pricopie, Comunicare.ro, 2008.
17. From Romanian Indigenous Modernization to Europeanization, in Bargaoanu, A., Dobrescu, P., Taranu, A. (eds.). Globalization and Policies of Development, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2007.
18. Modelul explicativ al evoluţiei societăţii româneşti moderne, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. II, coordonator Viorel Cernica, ediţie îngrijită de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2007, pp. 101-131.
19. Relaţiile lui C. Rădulescu-Motru cu Nae Ionescu, în Almanah Origini, Liter Art XXI, Criterion Publishing, Bucureşti, 2007, pp. 235-291.
20. Comunicarea didactică în educaţia religioasă, în Religia în societate la început de secol XXI. Tendinţe europene, coordonatori IPS prof. dr. Nifon Mihăiţă, Pr. Lect. Dr. Florea Ştefan, Valahia University Press, Târgovişte, 2006.
21. Evoluţia filosofiei lui C. Rădulescu-Motru faţă de kantianism, în Studii de istorie a filosofiei universale, XII, Editura Academiei Române, 2004, pp. 539-555.
22. Relaţii sociale ale tinerilor, în De la cunoaştere la iniţiative, Asociaţia Naţională de Sprijin a Iniţiativelor Tinerilor, Bucureşti, 2003, pp.56-84.
23. Teoria formelor fără fond despre mentalităţi şi disfuncţionalităţi instituţionale, în Mentalităţi şi instituţii (coordonator Adrian Paul Iliescu), Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2002, pp. 121-139.
24. M. Kogălniceanu, A.C. Popovici, Tudor Vianu, în Sociologi români, Editura Expert, Bucureşti, 2001.
25. Solidaritatea umană şi raporturile între generaţii (cu referire specială la mentoratul universitar şi cultura organizaţională academică, în Dezvoltarea în pragul mileniului, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1999, pp. 424-431.
26. Management studenţesc, în Tratat de management universitar, Editura Lux Libris, Braşov, 1998.
27. Studentul, actor al schimbării în câmpul universitar, în Câmpul universitar şi actorii săi, coordonator Adrian Neculau, Polirom, Iaşi, 1997, pp. 231-241.
28. Biblioteca - referenţial cultural, în Centenarul Bibliotecii V.A. Urechia, Galaţi, 1991, pp. 370-374
29. Raporturile intergeneraţionale şi intrageneraţionale în familie, în Familia, populaţia şi educaţia în procesul dezvoltării societăţii, Centrul de Cercetări Sociologice al Academiei Române, Bucureşti, 1989.
30. Cultura populară-fundament al educaţiei, în Sesiunea anuală a C.C.P.T., 1989, pp. 96-112.
31. Analiza teoretică şi cercetarea empirică a socializării prin cultură, în Tineret, participare, educaţie, CCPT, 1989, pp. 108-160.
32. Cultură şi profesii, în Orientarea, intergrarea şi formarea şcolară şi profesională a tineretului, filiala CCPT Piatra Namţ, 1989, vol. I, pp. 115-127.
33. Cultură şi schimbare în contextul succesiunii generaţiilor, în Tineretul şi cultura, Timişoara, 1988, pp. 191-198.
34. Pregătirea tineretului universitar pentru profesie şi condiţiile învăţării, în Educaţie, ieri, astăzi, mâine, Iaşi, 1988, pp. 162-168.
35. Continuitatea, unitatea şi diferenţa generaţiilor, în Tânara generaţie a României anilor '80, Editura politică, Bucureşti, 1987, pp. 216-240.
36. Cultura tineretului şi cultura globală a societăţii, în Tânara generaţie a României anilor '80, Editura politică, Bucureşti, 1987, pp.126-148.
37. Cultura şi socializarea tineretului, în Tineretul şi cultura, Timişoara, 1987, pp. 13-23.
38. Cultura între tradiţie şi modernitate, în Tineret, participare, progres social, Sinaia, 1987, pp. 97-102.
39. Receptare şi orizont cultural, în Evoluţia artei şi exigenţele receptării, Editura Meridiane, Bucureşti, 1985, pp. 185-196.
40. Preferinţe culturale si de timp liber, în Resurse calitative ale forţei de muncă tinere din industrie, Editura politică, Bucureşti, 1982, pp. 141-156.
41. Opţiunea pentru film, în Sociologia în acţiune, Iaşi, Centrul de ştiinţe sociale al Universităţii Iaşi, 1973, pp. 361-365.
42. A învăţa să citeşti de partea cealaltă a oglinzii, în Metode şi tehnici în cercetarea pedagogică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1972, pp. 245-254.
43. Mediul socio-cultural primar şi aspiraţiile tinerilor către învăţământul superior (în colaborare), în Educaţia pentru muncă şi prin muncă, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1972, pp. 488-493.
44. Educaţie prin muncă a tineretului universitar, în Educaţia pentru muncă şi prin muncă, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1972, pp. 494-500.
45. Teatrul, parte a activitaţii culturale a tinerilor, în Teatrul şi tineretul, C.C.P.T., Bucureşti, 1970, pp. 41-48.
46. De la consumul de cultură la activitatea creatoare, în Tineretul, factor de schimbare, C.C.P.T., Bucureşti, 1970, pp. 261-265, (în colaborare cu Octavian Neamţu).
47. Aspecte ale influenţei mijloacelor comunicaţiilor de masă asupra educaţiei intelectuale a tinerilor, în Tineretul-obiect de cercetare ştiinţifică, Centrul de cercetări pentru problemele tineretului (C.C.P.T.), Bucureşti, 1969, pp. 378-382

5. Articole din reviste de specialitate

1. The Europeanization of the Romanian Society and the Tendential Modernity, în Sociologie românească, nr. 4 2010.
2. Europenizarea în ediţiile online ale ziarelor dintr-o societate a modernităţii tendenţiale, în Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice, volumul 11, nr. 2 (16), 2009, pp. 89-102.
3. The Mass Media and Tendentious Modernity in the Transition Process from the National Society to the European Community, in Civitas. Revista de Ciências Sociaisa, volume 9, nr.1, 2009, pp. 50-64.
4. Modernitatea tendenţială, Sociologie românească, nr. 4 2009, pp.80-97.
5. Identitatea românească în contextul modernităţii tendenţiale, Revista Română de Sociologie, serie nouă, anul XX, nr. 5–6, pp. 461–480.
6. Europenizarea responsabilităţii sociale corporative într-o societate a modernităţii tendenţiale, Revista Inovaţia Socială nr. 2/2009 (iulie-decembrie) pp. 68-79 http://www.inovatiasociala.ro/index.php/jurnal/article/view/42
7. Manipularea pe forumurile ziarelor on-line, Revista Română de Sociologie, serie nouă, anul XVII nr. 3-4, 2008, pp.332-346.
8. Filosoful în spaţiul public, Revista de Filosofie, Tomul LV, Nr. 3-4, 2008, pp. 249-260.
9. Mass media şi modernitatea tendenţială în procesul tranziţiei de la societatea naţională la Comunitatea europeană, Revista română de comunicare şi relaţii publice, 2008, pp. 149-160.
10. A.D. Xenopol în spaţiu public, Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, tomul IV, nr.1, 2007, pp.12-29.
11. Paradoxul spaţiului public, Revista de Comunicare şi Relaţii Publice, 9/2007, pp. 27-38.
12. Mass media în sfera publică naţională şi în sfera publică europeană, în Revista de comunicare şi relaţii publice, 10/2007, pp. 57-69
13. Spaţiu public naţional, spaţiu public european, Sociologie românească, volumul V, nr. 4, 2007, pp.33-47.
14. N. Bagdasar - portretist al gânditorilor români, Revista Română de Sociologie, serie nouă, anul XVII, nr.1-2, 2006, pp. 119-140.
15. Socialismul în viziunea lui Eminescu, Sociologie românească, volumul IV, nr.1, 2006, pp. 209-214.
16. Vocaţia, factor de progress, Revista Universitară de Sociologie , nr.2, 2006.
17. Sensurile culturii moderne în opera lui Titu Maiorescu, Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, Tomul III, nr.2-3, 2006, pp. 49-58.
18. Formele fără fond, un brand naţional românesc, Paideea, nr.3, 2006, pp. 59-72
19. Conceptia lui A.D. Xenopol despre evolutia partidelor politice în procesul modernizării româneşti, Revista Universitară de Sociologie, nr.1, 2005.
20. Mircea Vulcănescu şi sistemul sociologic al lui Dimitrie Gusti, Revista Română de Sociologie, serie nouă, anul XV, nr.1-4, 2004, pp. 247-258.
21. De ce am scris despre viaţa lui C. Rădulescu-Motru?, Revista de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, Tomul I, nr.2, 2004, pp.37-40.
22. D. Stăniloae despre fundamentul creştin al naţiunii, Annales Universitatis Valachiae, Facultatea de Teologie-Litere, 2004, pp. 91-111.
23. Personalismul energetic - doctrina filosofică originală a lui C. Rădulescu-Motru, Revista Română de Sociologie, serie nouă, anul XIV, nr.3-4, 2003, pp.157-194.
24. Teoria formelor fără fond despre mentalităţi şi disfuncţionalităţi instituţionale, Analele Universităţii Creştine ,,Dimitrie Cantemir”, 2003, pp. 7-30.
25. Poate educaţia adulţilor să răspundă provocărilor posttotalitare?, Paideea, nr.3-4, 2001, pp.9-12.
26. G. Călinescu despre naţiune şi naţionalism, Buletin ştiinţific, Universitatea Piteşti, nr.2 (6), 2001, pp. 11-16
27. Biserică, stat, naţiune, Buletin ştiinţific, Universitatea Piteşti, nr.2 (6), 2001, pp. 47-66.
28. Viziunea lui Eminescu despre societatea românească, Revista Română de Sociologie, serie nouă, anul IX, nr.3-4, 2000, pp.235-246.
29. O viziune sociologică despre antisemitism, Buletin ştiinţific, Universitatea Piteşti, nr.2 (4), 2000, pp. 159-175.
30. Acte şi idei cantemiriene în viziunea lui Eminescu, Analele Universităţii Creştine ,,Dimitrie Cantemir” Seria Istorie, 2000.
31. Deficitul de educaţie, Paideea, nr. 3-4, 2000, pp. 11-14.
32. Religie şi tradiţie, Revista Română de Sociologie, nr.1-2, 1999, pp. 55-72.
33. Treizeci de ani de cercetare ştiinţifică a tineretului, Sociologie românească, nr.1, 1999, pp.137-143.
34. Satul Bogaţi in contextul celor 60 de sate româneşti, în Buletin Ştiinţific, seria Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Piteşti, anul al II -lea, nr.1, 1999.
35. Pregătirea profesională în sistemul educaţiei permanente, în Paideea, nr.2-3 1999, pp.11-15.
36. Educaţia adulţilor şi emanciparea umană, Paideea, nr. 1, 1998
37. Educaţie şi reformă, Paideea, nr. 2, 1998
38. Sisteme alternative de formare, Paideea, nr. 3, 1998
39. Pregătirea generală, Paideea, nr. 4, 1998
40. Pedagog al naţiunii (Nae Ionescu), Jurnalul literar, septembrie, 1998.
41. Psihologia etnică în concepţia lui Mihai Ralea, Revista de psihologie, serie nouă, Tomul 43, nr.1-2, 1997.
42. Tradiţia-virtuţi şi limite, Paideea, nr. 4, 1997.
43. Educaţia adulţilor o cenuşăreasă?, Paideea, nr.2, 1997.
44. Procesul de comunicare, Paideea, nr. 1, 1997.
45. Mihai Ralea, Paideea, nr. 4, 1996.
46. NLP-Stiluri de învăţare şi comportament, Paideea, nr. 1, 1996.
47. NLP, o nouă viziune asupra educaţiei, Paideea, nr. 2, 1995.
48. Caracterul naţional, Psihologia, nr. 3, 1995.
49. Educaţia adulţilor, premisă a echilibrului social, Paideea, nr. 1, 1993.
50. Elemente de sociologie în gândirea lui T.Maiorescu, în Sociologie românească nr. 4, 1992.
51. Concepţia maioresciană despre continuitate, în Academica, iulie, 1992, p. 20
52. Modernitate şi reformă în viziunea lui Spiru Haret, în Academica, septembrie, 1992, p. 21.
53. Cultura populară în viziunea unui sociolog (H.H. Stahl), ,,Sociologie românească, nr.4, 1992.
54. Lectura, biblioteca publica, tineret, în Biblioteca, 1-2-3, 1991, pp. 8-11.
55. Concepţia organicistă a lui N. Iorga, Biblioteca, nr 1-2-3, 1991, p. 36-37.
56. Lectură şi cititor, în Biblioteca, 1-2, 1992, pp. 48-49.
57. Sociologia dezvoltării moderne în viziunea lui M. Kogalniceanu, în Sociologie românească, 5-6, 1991.
58. Carte, bibliotecă, cititor, în Biblioteca, 1, 1990, pp. 13-14.
59. Schiţă pentru un profil cultural al bibliotecarilor, (concluzii ale unei cercetări empirice), în Biblioteca, 6-7, 1990, pp. 27-29.
60. Concepţia lui Eminescu despre originar şi teoria formelor fără fond, în Revista de filosofie, iulie - august, 1989, pp. 375-380.
61. Gândirea eminesciană despre evoluţia societăţii româneşti moderne, în Viitorul social, mai - iunie, 1989, pp. 227-239.
62. Didactica universitară în viziunea studenţilor, în Forum, revista a invăţământului superior, nr.3, 1989, pp. 10-19.
63. Cultura, învăţare şi acţiune socială, în Revista de pedagogie, nr.4, 1989, pp. 24-27
64. Opţiunea pentru profesie şi alegerea facultăţii, în Revista de pedagogie, nr.1989, pp. 55-59.
65. Dimensiuni actuale ale cercetării generaţiilor, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr.4, 1989, pp. 64-85.
66. Lectura ştiinţifică şi orizont cultural, în Biblioteca,1, 1988, pp. 18-19.
67. Teoria maioresciană a formelor fără fond, în Anuarul Centrului de ştiinţe sociale, Iaşi, mai, 1988, pp. 25-30.
68. Formarea deprinderilor studenţilor pentru cercetarea ştiinţifică, în Revista de pedagogie, nr.3, 1983, pp. 11-13.
69. Educaţia tineretului în spiritul valorilor culturii populare, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr.2, 1988.
70. Relaţia profesor - student, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr.5, 1988.
71. Implicarea instituţiilor culturale ale tineretului în formarea tinerei generaţii, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr.2, 1987, pp. 90-103.
72. Tineretul şi casele de cultură, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr.4, 1987, pp. 76-90.
73. Statutul tinereţii ca stare şi orientare către viitor, în Revista de pedagogie, 3, 1987, pp. 11-13.
74. Multilateralitatea ca structură cognitivă şi comportamentală, în Biblioteca, 4, 1987, pp. 5-6.
75. Eminescu, gânditor naţional, Revista de istorie şi teorie literară, nr.1-2, 1987, pp. 349-356.
76. Participarea la cultură şi tradiţie, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr.6, 1986, pp. 63-74.
77. Relaţii şi structuri în învăţământul superior, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr.5, 1986, pp. 52-75.
78. Comportament şi orizont cultural, în Ştiinţele sociale şi politice, Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice, 1986, pp. 3-12.
79. Omogenizarea socială şi integrarea socială a tineretului, Analele ştiinţifice ale Universităţii A.I.Cuza, Iaşi, IIIb, tom XXXII, 1986, pp. 34-40.
80. Lectura, temeiul multilateralitatii personalităţii, Biblioteca 1-2, 1985, pp. 9-11.
81. Lectura, temeiul profilului cultural, în Biblioteca, 4, 1985, pp. 9-11.
82. Stimularea studenţilor pentru activitatea profesional - ştiinţifică, în Tineret, cercetare, acţiune socială, nr.3, 1985, pp. 18-42.
83. Tineretul rural şi dezvoltarea satului, în Tineretul - puternică forţă socială, nr.1, 1984, pp. 45-65.
84. Dinamica opţiunilor culturale, în Tineret - cercetare - acţiune socială, nr. 6, 1984, pp. 53-88.
85. Vârsta şi cultura, în Viitorul social, nr. 2, 1984.
86. Genereţia. Reconsiderarea unui concept, în Revista de filosofie, nr. 4, 1984.
87. Particularităţi ale raportului adulţi-tineri, în Revista de pedagogie, nr. 10, 1984, pp. 9-11.
88. Opţiuni, interese şi trebuinţe culturale, în Revista română (ediţia în limbi straine), nr. 2-3, 1984, pp. 112-123.
89. Pregatirea pentru profesie a tineretului universitar, în Tineretul - puternică forţă socială, nr.4, 1983, pp. 44-63.
90. Educarea deprinderilor de cercetător la studenţi, în Revista de pedagogie, nr. 3, 1983, pp. 13-15.
91. Analiza sociologică a lecturii, în Biblioteca, nr. 1, 1982.
92. Teatrul şi publicul tânăr, în Era socialistă, nr. 9, 1982, p. 11-13.
93. Tineretul şi mijloacele de comunicare în masă, în Tineretul - puternică forţă socială, nr.6, 1982, pp. 14-31.
94. Cadrul psihosocial de frecventare a activităţilor culturale, în Tineretul - puternică forţă socială, nr.3, 1982, pp. 13-26.
95. Valenţe şi limite în teza formelor fără fond, în Revista de filosofie, nr. 5, 1981, pp. 583-588.
96. Subcultura şi dinamica socială, în Viitorul social, nr. 5, 1981, pp. 926-931.
97. Tendinţe în cercetarea tineretului în S.U.A, în Ştiinţele sociale şi politice peste hotare, nr. 3-4, 1981, pp. 102-109.
98. Teatrul si tineretul, Teatrul, nr. 5, 1980, pp. 5-9.
99. Integrarea studenţilor în procesul de educaţie şi de învăţământ, în Tineretul - puternică forţă socială, nr. 5, 1980, pp. 51-62.
100. Elemente ale studierii preferinţelor de timp liber la studenţi, în Tineretul - puternică forţă socială, nr. 6, 1979, pp. 57-72.
101. Tineretul universitar ca grup social, în Forum, revistă a invăţământului superior, nr. 7-8,1979, pp. 85-89.
102. Motive şi factori ai alegerii facultăţii de către studenţi, în Viitorul social, nr. 3, 1979, pp. 513-521.
103. Profilul specialistului de înaltă calificare în viziunea studenţilor, în Tineret - puternică forţă socială, nr. 6, 1978, pp. 95-109.
104. Condiţii ale alegerii profesiei de către studenţi, în Tineretul- puternică forţă socială, nr. 6, 1978, pp. 43-64.
105. Aspecte actuale ale perfecţionării pregătirii practice a studenţilor, în Tineretul - puternică forţă socială, nr. 6, 1978, pp. 35-49.
106. Cercetarea ştiinţifică studenţească - factor de educare a atitudinilor creatoare ale studenţilor, Tineret, cercetare, acţiune, C.C.P.T.,1977, pp. 32-44.
107. Coordonate psihologice ale motivării frecventării teatrului, în Viitorul social nr. 1 1973, pp. 114-154.
108. Caracteristicile studenţimii ca grup social, în Studentul şi lumea de mâine, Caiet documentar, C.C.P.T., 1973, pp. 14-24.
109. Unele aspecte ale investigării lecturii tineretului, în Revista bibliotecilor, ianuarie, 1970, pp. 215-217.

6. STUDII INTRODUCTIVE; ÎNGRIJIRE DE EDIŢIE ŞI NOTE

1. Spiru Haret reformatorul societăţii româneşti, studiu introductiv la Operele lui Spiru Haret (vol. I-VI), Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2009, pp.13-42; îngrijire de ediţie; note pentru fiecare volum.
2. O concepţie româneascã despre geopoliticã, studiu introductiv la Ion Conea, Anton Golopenţia, M. Popa-Vereş, Geopolitica, Criterion Publishing, 2009, pp. 5-21; îngrijire de ediţie.
3. O concepţie originală despre filosofia românească, studiu introductiv la Marin Ştefănescu, Filosofia românească, Editura Historia, 2008, pp.V- LIV; note, pp. 456-466; îngrijire de ediţie.
4. Personalismul energetic - doctrina filosofică originală a lui C.Rădulescu-Motru, studiu introductiv la C. Rădulescu-Motru, Personalismul energetic, Editura Albatros, 2005, pp.V-LVI; note pp. 299-302; îngrijire de ediţie.
5. Vocaţia, factor de progres, studiu introductiv la C. Rădulescu-Motru, Vocaţia, Editura Albatros, 2005, pp. V-XXV; note pp. 140-143; îngrijire de ediţie
6. Partidele politice în procesul modernizării româneşti, studiu introductiv, la A.D. Xenopol, Istoria partidelor politice în România, Editura Albatros, 2005, pp. V-XLII; note pp. 597-633; îngrijire de ediţie .
7. Doctrina socială şi politică a lui Titu Maiorescu, studiu introductiv la Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, I-V Editura Albatros, 2001-2003, p.V-XXXIX, note şi comentarii: vol. I, pp. 337-359; vol.II, pp.305-322; vol. III, pp. 297-307; vol.IV, pp. 465-477; vol.V, pp.255-266; îngrijire de ediţie.
8. Cuvânt înainte la Cornel Constantinescu, Probleme sociologice ale educaţiei. Cercetări în domeniul orientării şcolare şi profesionale, Editura Universităţii din Piteşti, 2003, pp.1-8
9. Traian Brăileanu, o concepţie sociologica originala, studiu introductiv la Traian Brăileanu, Sociologie generală, Editura Albatros, 2003, p.V- LIV; îngrijire de ediţie; note, pp. 381-390; îngrijire de ediţie.
10. Prima lucrare românească de teorie politică, studiu introductiv la Traian Brăileanu, Politica, Editura Albatros, 2003, p.V-XLVII ; îngrijire de ediţie; note, p.385-392.
11. D. Stăniloae despre fundamentul creştin al naţiunii, studiu introductiv la D. Stăniloae, Creştinism şi naţiune, Editura Elion , 2003, pp. V- XXII; note, pp. 286-287; îngrijire de ediţie, text stabilit.
12. Filosofie şi naţiune în concepţia gânditorilor români, studiu introductiv la Filosofie şi naţiune, Editura Albatros, 2003, pp. 5-25; note, pp.312-316; îngrijire de ediţie.
13. O concepţie ştiinţifică şi etică despre naţiune, studiu introductiv la S. Mehedinţi, Poporul, Editura Albatros, 2002, pp. V-LXII; note, pp.295-326.
14. Concepţia călinesciană despre naţiune şi cultura naţională, studiu introductiv la G. Călinescu, Cultură şi naţiune, Editura Albatros, 2002, pp.5-32; note, pp.495-503; îngrijire de ediţie.
15. O viziune monografică despre burghezia românească, studiu introductiv la M. Manoilescu, Rostul şi destinul burgheziei româneşti, Editura Albatros, 2002, pp.V-LIV; note, pp.541-556; îngrijire de ediţie.
16. Ştiinţă şi sociologie în opera lui Spiru Haret, studiu introductiv la Spiru Haret, Mecanica socială, Editura 100 + 1 Gramar, 2001, pp. I-XXXII
17. O viziune sociologică despre antisemitism, studiu introductiv la Al.Claudian, Antisemitismul şi cauzele lui, Editura Albatros, pp.VII-XXVIII; note, pp. 139-144; îngrijire de ediţie.
18. Biserică, stat, naţiune, studiu introductiv la Biserica noastră şi cultele minoritare, Editura Albatros, 2000, p.V-XXXII; note, pp.439-454; îngrijire de ediţie.
19. Concepţia lui C.Rădulescu-Motru despre psihologia poporului român, studiu introductiv la C.Rădulescu-Motru, Psihologia poporului român, ,Editura Albatros, 1999, pp.V-XXXII; note, pp. 389-396; îngrijire de ediţie.
20. Românii si ungurii in opera lui A.D.Xenopol, studiu introductiv la A.D.Xenopol, Românii şi ungurii, Editura Albatros, 1999, p.V-XXXI; note, pp.245-253; editie.
21. Concepţia lui A.D.Xenopol despre naţiune, în A.D.Xenopol, Naţiunea română, îngrijire de ediţie şi note, Editura Albatros, pp.V-XXXVII; pp. 445-456;
22. Naţiunea română şi civilizaţia modernă în gândirea lui Eminescu, studiu introductiv la M.Eminescu, Naţiunea română.Progres şi moralitate, Editura Albatros,1999, pp.V-XXII; îngrijire de ediţie.
23. Concepţia lui George Sofronie despre naţiune şi principiul naţionalităţilor, studiu introductiv la G. Sofronie, Principiul naţionalităţilor în tratatele de pace din 1919-1920, Editura Albatros, 1999, pp.VII-XXVIII; note, pp.269-280.
24. O lucrare fundamentală despre continuitatea românilor, studiu introductiv la A. D. Xenopol, Teoria lui Rösler, Editura Albatros, 1998, pp.V.-XXX; îngrijire de ediţie; note, pp. 291-244.
25. Concepţia lui Octavian Goga despre naţiune, studiu introductiv la O. Goga, Naţionalism dezrobitor, Editura Albatros, 1998, pp.V-XXXIII; îngrijire de ediţie; note, pp. 575-598.
26. Cultură şi naţiune în gândirea lui N. Crainic, studiu introductiv la N. Crainic, Puncte cardinale în haos, Editura Albatros, 1998, pp.V-XXVIII; îngrijire de ediţie; note, pp. 207-218.
27. O concepţie antropologică creştin-ortodoxă despre naţiune, studiu introductiv la Dumitru Stăniloae, Ortodoxie şi românism, Editura Albatros, pp. V-XXXVI; îngrijire de ediţie; note, pp. 235-244.
28. O concepţie federalistă despre organizarea statală a naţiunilor, studiu introductiv la Aurel C. Popovici, Stat şi naţiune, Editura Albatros, pp. V-XXXVI; îngrijire de ediţie; note, pp. 393-415.
29. Concepţia lui Aurel C. Popovici despre naţiune, studiu introductiv la Aurel C. Popovici, Naţionalism sau democraţie, pp. V-XXIV; îngrijire de ediţie; note, pp. 450-471, Editura Albatros, 1997.
30. O concepţie teologică despre etnic şi naţiune, studiu introductiv la Nichifor Crainic, Ortodoxie şi etnocraţie, Editura Albatros, 1997, pp. V-XXXII; îngrijire de ediţie; note, pp. 273-286.
31. O concepţie românească despre revoluţie, studiu introductiv la Mihail Ralea, Ideea de revoluţie în doctrinele socialiste, Editura Albatros, 1997, pp.V-XXV; îngrijire de ediţie; note, pp. 356.
32. O viziune culturologică despre naţiune, studiu introductiv la Mihail Ralea, Fenomenul românesc, Editura Albatros, 1997, pp. V-XXX; îngrijire de ediţie; note, pp. 341-359.
33. O sinteză a gândirii lui C. Rădulescu-Motru, studiu introductiv la C. Rădulescu-Motru, Timp şi destin, colecţia BPT, Editura Minerva, 1997 pp. V-XXI; îngrijire de ediţie; tabel cronologic pp. XXIII-XXXI.
34. Etnic şi naţional în concepţia lui C. Rădulescu-Motru, studiu introductiv la C. Rădulescu-Motru, Etnicul românesc. Naţionalismul, Editura Albatros, 1996, pp. V-XLII; îngrijire de ediţie; note, pp. 189-209.
35. Concepţia lui Romulus Seişanu despre naţiune, studiu introductiv la Romulus Seişanu, Principiul naţionalităţilor, Editura Albatros, 1996, pp. V-XXX; îngrijire de ediţie; note, pp. 431-439.


7. Activitate ştiinţifică
• Director grant CNCSIS Construcţia mediatică a europenizării ca problemă publică în contextul integrării europene a societăţii româneşti. 2008-2011.
• Membru în echipa grantului CNCSIS Comunicarea interculturala in context european. Constructia unei paradigme conjunctive privind noile raporturi dintre culturile europene şi emergenţa identităţii culturale europene. 2008-2011, Director grant profesor Grigore Georgiu.
• Integrara europeană şi problema identităţilor culturale. Director de proiect prof.univ.dr. Grigore Georgiu, Grant al Academiei Române 2007-2008, membru în echipă
• ,,Educaţia, cultura şi creativitatea în viaţa tinerilor” realizată de Institutul de Psihologie al Academiei Române, Academia de Studii Economice, Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativei Tinerilor. Tema este parte din planul naţional de cercetare al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 2003-2005. Coordonator: Sorin Mitulescu. Contract nr. PP1/2002 in cadrul programului CERES - Cercetare fundamentala de interes socio-economic si cultural ( cod program C2 ), membru în echipă.
• ,,Sisteme alternative de formare a tineretului”, Centrul de Studii şi Cercetări pentru Problemele Tineretului, 1997-1999, Contract cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, A 8. Coordonator de proiect
• ,,Potenţialul creativ al tineretului român”, Centrul de Studii şi Cercetări pentru Problemele Tineretului, 1996, Contract cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei Coordonator de proiect
• ,,Educaţia adulţilor în perioada de tranziţie”, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 1994-1995. Contract cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Coordonator de proiect
• Autor a 33 de rapoarte de cercetare
• Prezentarea a cca 100 de comunicări la simpozioane, seminarii si conferinte naţionale
• Prezentarea a 51 de comunicari stiintifice la simpozioane, seminarii si conferinte internationale organizate asociatii europene, internationale şi de universităţi şi institute de cercetare din România şi alte ţări.

Altele
• citari in publicaţii ISI
1. Elisabeta Stanciulescu, 'Children and Childhood in Romanian Society and Social Research. Ideological and Market Biases and some Notable Contributions', in Current Sociology, March; Vol. 58(2), 2010 pp 1–26. ISSN: 0011-3921
2. Mihaela Frunză, Sandu Frunză, ‘Etică,superstiţie şi laicizarea spaţiului public’, in Journal Study Religions Ideologies, 8, 23 (Summer 2009). ISSN:15830039
3. Vladimir Solonar, ‘An Important New Document on the Romanian Policy of Ethnic Cleansing during World War II’, in Holocaust Genocide Studies, 21, January, 2007, pp. 268 - 297.ISSN: 8756-6583
4. Ştefan Dorondel, ,,Orthodoxy, Nationalism, and Local Identities: a Romanian Case Study”, in Ethnologia Balkanica nr. 6, 2002. ISSN: 1111-0411
5. Ioan Vasile Leb, The Orthodox Church and the Minority Cults in Inter-War Romania (1918-1940), Journal for the Study of Religions and Ideologies, No.3 Winter 2002, 130-141. ISSN: 15830039
6. F. Bergsma, ‘Bibliography’, in International Communication Gazette, 23, January 1977, pp. 134 - 149. ISSN: 1748-0485
7. Jiri Kolaja, ‘Notes On Romanian Sociology’, in Acta Sociologica, January; vol. 17, 1974 17, pp. 78 – 82; ISSN: 0001-6993

• Citat in Mordechai Feingold , History of Universities: Volume XXI/1, Oxford : Oxford University Press, 2006, p. 306
• Citat în Jurgen Henkel, Eros und Ethos : Mensch, gottesdienstliche Gemeinschaft und Nation als Adressaten theologischer Ethik bei Dumitru Staniloae, Univ., Diss.--Erlangen-Nurnberg, 2001. Munster [u.a.] : Lit, 2003, p. 293, 295
• Membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, pentru confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor, avizarea conducătorilor de doctorat şi acordarea calităţii de instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat, Sociologie, Ştiinţe Politice, Ştiinţe ale Comunicării; cf. Monitorul Oficial al României, anul 176 (XX) – nr. 155, vineri 29 februarie 2008, p. 12.
• Expert evaluator CNCSIS.
• Coordonator al panelului ,,Ştiinţe ale comunicării şi media” în cadrul Proiectului Strategic „Doctoratului în Şcoli de Excelenţă – Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane coordonat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) – Unitatea Executivă de Finanţare a Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU).
• Expert evaluator CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME Programul IV - "Parteneriate in domeniile prioritare"
• Membru în Biroul Consiliului Asociatiei Sociologilor din Romania
• Membru in Consiliul Profesoral al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA
• Membru al Asociatiei Europene de Sociologie
• Membru al Asociaţiei Internaţionale de Sociologie
• Membru în Comisia (Juriul) de doctorat în ştiinţele comunicării la Université Sorbonne Nouvelle Paris3. École doctorale 267. Arts et Médias, 30 octombrie 2008
• Chair of Session: Self and Media, Research Committee on Sociology of Communication, Knowledge and Culture RC14, XVII ISA World Congress of Sociology, Gothenburg, Sweden, 12 July 2010
• Chair of Session: Mediatization, 2, Research Committee on Sociology of Communication, Knowledge and Culture RC14, XVII ISA World Congress of Sociology, Gothenburg, Sweden, 17 July 2010
• Membru al Societăţii Române de Filosofie
• Membru în Asociatia Formatorilor in Jurnalism si Comunicare
• Coordonator al colecţiei Ethnos, Editura Albatros în cadrul căreia a reeditat 30 de titluri de lucrări româneşti - majoritatea pentru prima oară de la apariţie -, semnate de M. Eminescu, Titu Maiorescu, A.D. Xenopol, Aurel C. Popovici, C. Rădulescu-Motru, George Sofronie, Romulus Seişanu, Nichifor Crainic, Octavian Goga, Mihail Ralea, G. Călinescu, D. Stăniloae, Al. Claudian, S. Mehedinţi, T. Brăileanu, M. Manoilescu, S. Haret etc., însoţite de ample studii introductive şi note
• ,,Schifirneţ Constantin”, în Dicţionarul general al literaturii române, vol. VI, Academia Română, Ed. Univers enciclopedic, Bucuresti, 2008
• ,,Schifirneţ Constantin”, în Sociologi români, Editura Expert, Bucuresti, 2001.

Premii:
Premiul Academiei Române, anul 2005, pentru lucrarea C.Rădulescu-Motru. Viaţa şi faptele sale.