europenizare.ro
  imagini/uk-flagOK.gif

Direcţii de cercetare şi rezultate (selecţie):

Articole:

Schifirneț, Constantin: ,,Tendential Modernity”,  in Social Science Information 51(1), March 2012 (in press);

Corbu, Nicoleta, Frunzaru, Valeriu, Boţan, Mădălina, Schifirneţ, Constantin (2011), „Stabilirea agendei publice referitoare la Uniunea Europeană: alegerile europarlamentare din 2009, în România”, Revista Română de Sociologie, 3-4, 301-32;

Constantin Schifirneţ: The Europeanization of the Romanian Society and the Tendential Modernity, în Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, Volume 2, Number 1, Spring 2011, pp. 211-227

Constantin Schifirneţ: Europenizarea în ediţiile online ale ziarelor dintr-o societate a modernităţii tendenţiale, în Revista Română de Comunicare şi Relaţii Publice, volumul 11, nr. 2 (16), 2009, pp. 89-102.

Constantin Schifirneţ: The Mass Media and Tendentious Modernity in the Transition Process from the National Society to the European Community, in Civitas. Revista de Ciências Sociaisa, volume 9, nr.1, 2009, pp. 50-64.

Constantin Schifirneţ: Europenizarea responsabilităţii sociale corporative într-o societate a modernităţii tendenţiale, Revista Inovaţia Socială nr. 2/2009 (iulie-decembrie) pp. 68-79

 

Conferinţe publicate şi capitole în volume:

Cârlan, Alexandru (2011 - in press) Legitimând Europa, legitimaţi de Europa: construcţia legitimării ca dublu joc în discursul candidaţilor la alegerile europarlamentare;

Corbu, Nicoleta, Frunzaru, Valeriu (2010), "Romanian Media Agenda for the 2009 European Elections", Interdisciplinary Social Sciences (5th edition), Cambridge, UK, 2-5 august.

Constantin Schifirneţ: "L’européanisation de la communauté nationale dans le contexte de la modernité tendancielle", în Communautés, frontières, médias, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.

Frunzaru, Valeriu, Corbu, Nicoleta (2010), "Women Politicians in the 2009 Romanian Elections for the European Union Parliament", Beyond Citizenship: Feminism and the Transformation of Belonging, organizată de Birkbeck Institute for Social Research, University of London, Londra, 30 iunie-2iulie.

Constantin Schifirneţ: "Europenizarea imaginii instituţiilor într-o societate a modernităţii tendenţiale", în volumul PR Trend, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009

Constantin Schifirneţ: The Europeanization through Innovation and Imitation in a Society of Tendentious Modernity, în R&D Perspectives.Promoting Innovation through Education, Culture and Communication, Comunicare.ro, Bucureşti, 2009

Constantin Schifirneţ: "The Europeanization of the institutions’ image in a society with tendentious modernity", in Delia Cristina Balaban and Ioan Hosu (ed.), PR trend society and communication, Editura Mittweida Hochschulverlag, 2009

Constantin Schifirneţ: "Spaţiu public naţional, spaţiu public european", în volumul Ideea naţională şi ideea europeană, Academia Română, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (ISPRI), Academia Română, Bucureşti, 2009.