europenizare.ro
  imagini/uk-flagOK.gif


Echipa de cercetare a acestui grant este formatã din:

  1. Prof. Univ. Dr. Constantin Schifirneţ
  2. Conf. Univ. Dr. Ion Stavre
  3. Lector Univ. Dr. Valeriu Frunzaru
  4. Lector Univ. Dr. Nicoleta Corbu
  5. Lector Univ. Drd. Alexandru Cârlan

Lector Univ. Drd. Alexandru Cârlan
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Studii:
• martie – mai 2010: Stagiu de cercetare în domeniul Ştiinţelor comunicării şi ale informaţiei, în cadrul LERASS (Laboratoire d'Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales) – Universitatea Paul Sabatier, Toulouse;
• martie – aprilie 2009: Stagiu de cercetare în domeniul teoriei argumentării în cadrul programului Argumentation in Discourse al Institutului de Studii Culturale al Universităţii din Amsterdam;
• din octombrie 2004: Doctorand în Filosofie în cadrul Universităţii Bucureşti, sub coordonarea prof. univ. dr. Drăgan Stoianovici cu tema: Sofismele în teoria argumentării: o perspectiva critică asupra pragma-dialecticii;
• 2002-2003: Studii aprofundate în Filosofie teoretică şi logică, în cadrul Facultăţii de Filosofie – Universitatea Bucureşti;
• 1999-2003: studii universitare: Facultatea de Comunicare şi Relatii Publice "David Ogilvy" – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (modulul mass-media şi publicitate), licenţiat în februarie 2004;
• 1997-2002: studii universitare: Facultatea de Filosofie – Universitatea Bucuresti, (modulul de filosofie morală şi politică), licenţiat în iunie, 2002;
• 1997: absolvent al Liceului Pedagogic Mihai Eminescu – Suceava;

Interese de cercetare:
Teoria argumentării, Retorică generală şi vizuală, Identităţi culturale, Modernitatea;

Experienţă didactică:
• din Februarie 2009: lector universitar în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti; Cursuri predate: Retorică şi teoria argumentării; Argumentation and Fallacies: a Communicational Approach; Seminarii susţinute: Cultură şi comunicare – Filosofia culturii; Istoria culturii române moderne;
• Februarie 2005 – Februarie 2009: asistent universitar în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti; disciplinele seminarizate: Istoria culturii române moderne, Retorică şi teoria argumentării, Cultură şi comunicare – Filosofia culturii;
• Februarie 2003 – Februarie 2005: preparator universitar la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti;
• iunie – octombrie 1997: învăţător la Şcoala Specială Gura Humorului, judetul Suceava;

Lucrări publicate:
1. Studii publicate în volume colective:
• "Creativii culturali: un construct retoric", in P. Dobrescu (coord.), Cultural creatives. Cercetări privind evoluţia valorilor în societatea românească (pp. 225-239). Bucureşti: Editura comunicare.ro, 2008 (ISBN: 978-973-711-181-4);
2. Studii publicate în reviste de specialitate:
• (in press) „Legitimating Europe, Legitimated by Europe: an Analysis of Romanian Candidates' Discourse for the European Parliament Elections” în Romanian Journal of Communication and Public Relations ISSN: 1454-8100;
• "Comentarii la Formele fără fond, un brand românesc", în Revista Româna de Sociologie, serie nouă, Anul XIX, 2008, nr. 1-2, (pp. 173-179), Bucureşti: Editura Academiei Române, 2008; ISSN 1224-9262;
• "Reflecţia etno-psihologică: sursă a identităţii culturale", în Revista Româna de Comunicare şi Relaţii Publice, 10/2007; (pp. 71-86), Bucureşti: Comunicare.ro; 2007 ISSN: 1454-8100;
3. Studii publicate în volume de conferinţe:
• "The Cultural Dimension of European Integration" (coautor, împreuna cu Grigore Georgiu), Proceedings of Globalisation and Policies of Development, International Conference 2007, (pp. 109-117) Editori: Paul Dobrescu, Andrei Ţăranu, Alina Bârgăoanu, Bucureşti: Comunicare.ro, 2007, ISBN: 978-973-711-128-8
• "Former Communists Condemning Communism: ethos, legitimacy and ad hominem argumentation" în Communication and Argumentation in the Public Sphere, International Conference 2007 (vol. 1, pp. 67-87) (editori: Anca Gâţă, Adela Drăgan) Galaţi: Galaţi University Press, 2007; ISSN: 1843-7893.
• "Research Methods in Cultural Identity Inquiry" (coautor, împreună cu Nicoleta Corbu şi Mălina Ciocea) în Dobrescu, Paul, Pricopie, Remus, Ionescu, Mihaela Alexandra (eds.), R&D Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and Communication, Bucureşti, Comunicare.ro, 2009, pp. 133-140.

Participări la conferinţe ştiinţifice:
• 13-16 mai 2010: Conferinţa Internaţională: CAPS Conference - Communication and Argumentation in the Public Sphere: Annual International Conference, Galaţi, ROMANIA cu lucrarea: „Accounting for the context of argumentation: the rhetorical counterpart of “maximally argumentative analysis”
• 30-31 mai 2009: Conferinţa Internaţională: Research & Development Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and Communication, Bucureşti, cu SNSPA Bucureşti, cu lucrarea "Research Methods in Cultural Identity Inquiry" (coautor, împreună cu Nicoleta Corbu şi Mălina Ciocea);
• 20-24 ianuarie 2009: Conferinţa internaţională: Rhetoric in society, Universitatea Leiden, Olanda, cu lucrarea: „Argumentation as a source of spectacle: the case of televised debates”;
• 9 octombrie 2008: Colocviul internaţional Europenizarea: concepte, practici instituţionale, reprezentări, organizat de ACADEMIA ROMÂNA – INSTITUTUL DE SOCIOLOGIE – Laboratorul Sociologia comunicării şi a spaţiului public, cu lucrarea "În dialog cu "lichelele": ethos-ul intelectual şi blocajul dezbaterii"
• 31 mai – 2 iunie 2007: Conferinţa Internaţională Anuală a Departamentul de Limba Engleză, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea Bucureşti; cu lucrarea "Gradualism of Relevance in Argumentation – the Case of Fallacies of Relevance"
• 17-19 mai 2007: Conferinţa Internaţională Globalisation and Policies of Development, cu lucrarea "The Cultural Dimension of European Integration" (coautor, publicat în volumul conferinţei);
• 12-14 Aprilie 2007: CAPS Conference: Communication and Argumentation in the Public Sphere: Annual International Conference, Galaţi, ROMANIA; cu lucrarea "Former Communists Condemning Communism: ethos, legitimacy and ad hominem argumentation" (publicată în volumul conferinţei)

Participări la granturi de cercetare:
• 2007-2008: Integrarea Europeană şi Problema Identităţilor Culturale. Proiecţii şi Modele Teoretice Românesti Privind Identitatea Culturii Române în Contextul European – grant de cercetare finanţat de Academia Româna (Coordonator Proiect: Prof. Univ. Dr. Grigore Georgiu);
• 2009-2012: membru în trei granturi CNCSIS:
• Fenomenul migraţiei forţei de muncă şi formarea publicului diasporic: impactul asupra spaţiului public şi a practicilor instituţionale; cod CNCSIS 1113 (Coordonator Proiect: Prof. Univ. Dr. Camelia Beciu);
• Construcţia mediatică a europenizării ca problemă publică în contextul integrării europene a societăţii româneşti; cod CNCSIS 1033 (Coordonator Proiect: Prof. Univ. Dr. Constantin Schifirneţ);
• Comunicarea interculturală în context european. Construcţia unei paradigme conjunctive privind noile raporturi dintre culturile naţionale şi emergenţa identităţii culturale europene; cod CNCSIS 1406 (Coordonator Proiect: Prof. Univ. Dr. Grigore Georgiu)

Activităţi extracuriculare, organizatorice şi manageriale în cadrul SNSPA:
• Director Adjunct al Centrului de Cercetare în Comunicare, din cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice;
• Evaluator intern FCRP în cadrul programului Adaptarea activă a educaţiei univesitare la cerinţele pieţei muncii – Proiect Phare 2006/018-147.05.01 "Quality Education for Labor Market"
• 19-21 Octombrie 2008: Organizator al Zilelor Facultăţii de Comunicare şi Relatii Publice – responsabil cu organizarea evenimentelor dedicate studenţilor facultăţii;
2004-2009: Organizator al ComunicarTe: Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor Facultăţii de Comunicare şi Relatii Publice, ce are loc în luna mai a fiecărui an universitar;
• 2004-2009: Organizator al „ImAgO: Cerc de studii în cultura vizuală” – activitate extracurriculară ce-şi propune familiarizarea studenţilor cu teme fundamentale ale unui domeniu emergent, interdisciplinar, ce înglobeaza studiile culturale, semiotica, retorica şi istoria artei;

Distincţii obţinute:
• Titlul de „Prof Tare”, acordat de Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, la cea de a doua ediţie a Galei Profesorului Bologna, 2009;