europenizare.ro
  imagini/uk-flagOK.gif


Echipa de cercetare a acestui grant este formatã din:

  1. Prof. Univ. Dr. Constantin Schifirneţ
  2. Conf. Univ. Dr. Ion Stavre
  3. Lector Univ. Dr. Valeriu Frunzaru
  4. Lector Univ. Dr. Nicoleta Corbu
  5. Lector Univ. Drd. Alexandru Cârlan

 

Lector Univ. Dr. Valeriu Frunzaru
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Doctor in sociologie, Universitatea Bucuresti, 2006;
Master in Sociologie politica si politica bunastarii, Universitatea Bucuresti, 1998;
Licentiat in Sociologie, Universitatea Bucuresti, 1997;
Bursier Marie Curie, Universitatea din Anvers, 2004;
Bursier Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania, Universitatea din York, 2006.

Experienta
Lector universitar, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, SNSPA, din 2006;
Asistent univesitar, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, SNSPA, 2005-2006;
Preparator universitar, Facultatea de Comunicare si Relatii Publice, SNSPA, 2000-2005.

Lucrari publicate
Cărţi, cursuri universitare, studii
• 2008, Ocuparea forţei de muncă în UE [CD-ROM], Bucureşti, SNSPA, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (curs universitar).
• 2009, Migration of Romanian Labour Force in the EU. Working Women as Immigrants, Editori Confederaţia Sindicatelor Democratice din România şi Europäischen für Arbeitnnehmerfragen (studiu)
• 2007, Sistemul de pensii românesc. O evaluare din perspectivă europeană, Bucureşti: Editura Economică.

Articole
• Pricopie, Remus, Frunzaru, Valeriu, Corbu, Nicoleta, Ivan, Loredana. (2010). Arguments for a New Policy Dialog on Access and Equity in Romanian Higher Education, Revista Română de Comunicare și Relaţii Publice, nr. 19, pp. 9-25.
• Ivan, Loredana şi Frunzaru, Valeriu. (2010). Being in Control by Taking Voluntary Risk in Contemporary Society. Sociologie Românească,vol. VIII, nr. 1, pp.80-86.
• Ivan, Loredana şi Frunzaru, Valeriu. (2009). La promotion de la prise de risque dans la société contemporaine et le comportement limite. În Communautés frontières media (Colloque bilatéral franco-roumain en SIC 16ème édition – juin 2009), pp. 207-219, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşi.
• Frunzaru, Valeriu, Pricopie, Remus, şi Ivan, Loredana. (2009). Family and school performance. How family affects students’ intention to continue their studies. Special Education (Proceedings of the International Conference – CD), Universitatea Fernando Pessoa, Porto.
• Riedel, Raphał, Guţu, Dorina, Frunzaru, Valeriu. (2008). First EU Parlamentary Elections in Poland and Romania. The International Affairs Review, pp. 133-146, nr. 1-2.
• Ivan, Loredana, Pricopie, Remus şi Frunzaru, Valeriu. (2008). Decizia de a alege o facultate: condiţionare socială sau raţionalitate. Revista română de comunicare şi relaţii publice, pp. 83-93, nr. 18.
• Frunzaru, Valeriu. (2008). Cultura creativă, actualizarea sinelui şi incluziunea socială. În P. Dobrescu (coord.), Cultural creatives. Cercetări privind evoluţia valorilor în societatea românească (pp. 41-84). Bucureşti: Editura comunicare.ro.
• Ivan, Loredana şi Frunzaru, Valeriu. (2008). Valori culturale globale: cultural creatives. În P. Dobrescu (coord.), Cultural creatives. Cercetări privind evoluţia valorilor în societatea românească (pp. 17-40). Bucureşti: Editura comunicare.ro.
• Frunzaru, Valeriu şi Ivan, Loredana. (2008). Social Inclusion and Cultural Creatives. Romania as a New EU Member State. În volumul conferinţei Education, Research, and Inovation. Policies and Strategies in the Age of Globalization, Bucureşti, SNSPA, pp. 81-87.
• Ivan, Loredana şi Frunzaru, Valeriu. (2008). The Self-Actualizing and the Environment Environment Protection Values. În volumul conferinţei Education, Research, and Inovation. Policies and Strategies in the Age of Globalization, Bucureşti, SNSPA, pp. 81-87.
• Guțu, Dorina, Frunzaru, Valeriu şi Riedel, Raphał. (2008). Elections for European Parliament in New Europe. Polish and Romanian cases, în Revista română de comunicare şi relaţii publice, pp. 185-196, nr. 18.
• Frunzaru, Valeriu şi Ivan, Loredana. (2007). EU Gender Employment Policies. Romania as a New Member State. În volumul conferinţei Globalization and Politics of Development, Bucureşti, SNSPA, pp. 417-422.
• Frunzaru, Valeriu. (2007). The European Union’s Employment Policy in the Context of the Pension Reform. Romania as a New Member State. În I. Tarrosy & S. Milford (eds.) A Future of Europe. A View from the Danube Region, pp. 141-152.
• Frunzaru, Valeriu şi Ivan, Loredana. (2007). Politica ocupării forţei de muncă în Uniunea Europeană. Egalitatea dintre bărbaţi şi femei în România. Revista română de comunicare şi relaţii publice, pp. 159-174, nr. 9.
• Frunzaru, Valeriu. (2006). Solidaritatea socială în contextul reformelor sistemelor de pensii. Calitatea vieţii, nr. 3-4, pp. 363-373.
• Frunzaru, Valeriu. (2006) Solidarity – Equity Dialectic in the European Union. Euro-Atlantic Studies, nr. 2, pp. 89-95.
• Frunzaru, Valeriu. (2006) Sociologie, autor Constantin Schifirneţ. Sociologie românească, nr. 2, pp. 181-183, recenzie.
• Frunzaru, Valeriu. (2006). Political Inclusion of Roma Minority in Romania. În I. Tarrosy & G. Rosskogler (eds.) Social, Economic and Political Cohision in the Danube Region in the Light of EU Enlargement, pp 106-116.
• Frunzaru, Valeriu. (2005). Cross-border Cooperation Against Social Exclusion. În În I. Tarrosy & G. Rosskogler (eds.) Regional Co-operation as Central European Perspective, Pecs, pp. 74-83.
• Frunzaru, Valeriu. (2004). 2004 Romanian Parliamentary and Presidential Elections – An Overview. Aktuell, Viena: IDM, Nr. 6, pp 1-3.
• Frunzaru, Valeriu. (2003). De la statul bunăstării naţional la politicile sociale europene. Calitatea Vieţii, nr. 1, pp. 57-78.
• Frunzaru, Valeriu. (2001). Managementul centrului de plasament – repere pentru o analiza constructivă. Revista Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative, Bucureşti, nr. 7.

CONFERINŢE ŞI SEMINARII (PARTICIPARE ACTIVĂ)

• Funzaru Valeriu şi Corbu Nicoleta, Iulie 2010, „Woman Politicians in the 2009 Romanian Elections for the European Union Parliament”, prezentare susţinută la conferiţa internaţională Beyond Citizenship. Feminism and the Transformation of Belongings organizată de Birkbeck Institute for Social Research, University of London, Londra.
• Corbu, Nicoleta şi Frunzaru, Valeriu, August 2010, „Romania Media Agenda for the 2009 European Elections”, prezentare susţinută la conferiţa internaţională International Conferance on Interdisciplinary Social Science organizată de Univcersity of Cambridge, Cambridge.
• Frunzaru, Valeriu şi Ivan, Loredana, Iulie 2010, „Dancing Tango in Bucharest. A Way to Express Yourself in the Leisure Time”, prezentare susţinută la conferiţa internaţională World Congress of Sociology – Sociology on the Move, organizat de International Sociological Association, Goteborg, Suedia.
• Stănciugelu, Irina, Frunzaru, Valeriu şi Stan, Sergiu, Iulie 2010, „Social Amplification of Risk and Crisis Communication Planning”, prezentare susţinută la conferiţa internaţională World Congress of Sociology – Sociology on the Move, organizat de International Sociological Association, Goteborg, Suedia.
• Frunzaru, Valeriu, noiembrie 2009, „Contribution of Trade Unions and Workers Organizations at the Dynamics of Immigrants Integration on Labor Market”, prezentare susţinută la seminarul internaţional Multipliers’ Training for Labour Integration of Immigrant Workers, organizat de fundația Humanitas y Democracia, Madrid.
• Ivan, Loredana şi Frunzaru, Valeriu, noiembrie 2009, „Being in Control by Taking Voluntary Risk in Contemporary Society” prezentare susţinută la conferiţa internaţională R&D Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and Communication, organizată de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA, Bucureşti.
• Frunzaru, Valeriu şi Ivan, Loredana, Noiembrie 2009, „Tango Lessons in Bucharest. A Local Community in a Global World” prezentare susţinută la conferiţa internaţională R&D Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and Communication, organizată de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, SNSPA, Bucureşti.
• Ivan, Loredana şi Frunzaru, Valeriu, iunie, 2009. „Just do it! Cultura media şi promovarea riscului voluntar în societatea contemporană” prezentare susţinută la seminarul internaţional româno-francez Frontières,communautés, médias, organizat de Universitatea Lumière Lyon 2, Universitatea Bucureşti şi SNSPA, Bucureşti.
• Frunzaru, Valeriu, Aprilie 2009, „Migration of Romanian Labour Force in the EU. Working Women as Immigrants”, prezentare susţinută la seminarul internaţional Involvment of the Trade Union in Support of Initiatives on Equal Opportunities at Employment for Migrant Working Women, Regarded from the Perspective of Socially Responsable Behavior of Companies, organizat de Confederaţia Sindicatelor Democratice din România şi Europäischen für Arbeitnnehmerfragen, Predeal, România.
• Frunzaru, Valeriu şi Ivan, Loredana, Mai 2008, „Social Inclusion and Cultural Creatives. Romania as a New EU Member State”, prezentare susţinută la conferinţa internaţională Education, Research, and Inovation. Policies and Strategies in the Age of Globalization, organizată de SNSPA, Bucureşti.
• Ivan, Loredana şi Frunzaru, Valeriu, Mai 2008, „The Self-Actualizing and the Environment Environment Protection Values”, prezentare susţinută la conferinţa internaţională Education, Research, and Inovation. Policies and Strategies in the Age of Globalization, organizată de SNSPA, Bucureşti.
• Frunzaru, Valeriu şi Ivan, Loredana, Mai 2007, „EU Gender Employment Policies. Romania as a New Member State”, prezentare susţinută la conferinţa internaţională Globalisation and Politics of Development organizată de SNSPA, Bucureşti.
• Frunzaru, Valeriu, Aprilie 2007, „Older Workers in Romania. Weaknesses and Strengths”, prezentare susţinută la seminarul internaţional Demography and the labour market – Age management on the labour market. A challenge for trade unions?, organizat de European Trade Union Confederation, Varşovia.
• Frunzaru, Valeriu, Iunie 2007, „Educational and employment policies in the European Union”, prelegere susţinută la International Student week in Ilmenau, organizat de Universitatea din Ilmenau, Germania.

CONFERINŢE ŞI SEMINARII (PARTICIPARE PASIVĂ)

• octombrie 2009, conferiţa internaţională Social Inclusion National and Regional Policy Priorities for a Social Europe, organizată de Friedrich Ebert Stiftung, Sofia.
• Iunie 2004, seminar international Pension Reform in the European Union. Comparing the Different National Approaches, organizat de Cicero Foundation, Paris.
• Mai 2004, conferinţa Social Europe After Enlargement – Convergence, Comparison and Challenges, rganizată de Universitatea din Gent, Gent.
• Octombrie 2004, conferinţa Romania as Future Member of the European Union, organizată de IDM Institute, Viena.