europenizare.ro
  imagini/uk-flagOK.gif

 

Echipa de cercetare a acestui grant este formatã din:

 1. Prof. Univ. Dr. Constantin Schifirneţ
 2. Conf. Univ. Dr. Ion Stavre
 3. Lector Univ. Dr. Valeriu Frunzaru
 4. Lector Univ. Dr. Nicoleta Corbu
 5. Lector Univ. Drd. Alexandru Cârlan


Lector Univ. Dr. Nicoleta Corbu

Facultatea de Comunicare şi Relaþii Publice
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Formare academică
2008 – 2009 – Bursă Fulbright, University of Georgia, SUA (certificat de absolvire)
2005 – 2009 – Doctorat în Sociologie, Şcoala Doctorală de Sociologie, Şcoala Naţională de Studii Politice si Administrative, magna cum laude
2002 – 2003 – Masterat în Lingvistică franceză, Facultatea de Limbi Străine, Universitatea Bucureşti
1999 – 2003 – Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice si Administrative
1996 – 2000 – Facultatea de Litere (secţia română-franceză), Universitatea Bucureşti

  Poziţie academică
  • Director Executiv al Centrului de Cercetare în Comunicare, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
  • Lector univ dr.

Organizator manifestări ştiinţifice

 • 2010 – Conferinţa Internaţională Globalization and Changing Patterns in the Public Sphere, Bucureşti, România. (în curs de organizare)
 • 2010 – Workshop CNCSIS Diaspora în Cercetarea Ştiinţifică în Învăţământul Superior din România, Bucureşti, România.
 • 2010 – Colocviul franco-român La communication entre logiques marchandes et logiques solidaires (ediţia a 17a), Bucureşti, România.
 • 2010 – Workshop româno-american Media Changes, Public Information, and Public Responsibility, Bucureşti, România.
 • 2009 – Conferinţa Internaţională R&D Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and Communication, Bucureşti, România.
 • 2008 – Conferinţa Internaţională Research and Innovation. Policies and Strategies in the Age of Globalization, Bucureşti, România.
 • 2007 – Conferinţa Internaţională Globalisation And Policies of Development, Bucureşti, România.

Membru în asociaţiile internaţionale

 • European Sociological Association
 • European Public Relations Education and Research Association
 • European Communication Research and Education Association

Membru în proiecte de cercetare

 • 2009-2012 – Comunicarea interculturală în context european. Contruirea unei paradigme conjunctive privind noile raporturi dintre culturile naţionale şi emergenţa identităţii culturale europene
 • 2009-2012 – Construcţia mediatică a europenizării ca problemă publică în contextul integrării europene a societăţii româneşti
 • 2009-2012 – Instrumente şi mecanisme de creştere şi facilitare a accesului la învăţământul superior bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale şi verticale între instituţii de învăţământ, structuri centrale şi locale ale sistemului educaţional şi actori sociali/sectoriali
  Membru în comitetul ştiinţific al conferinţelor
  • 2010 – Colocviul bilateral franco-roman, editia a 17-a, La communication entre logiques marchandes et logiques solidaires, Bucureşti, România.
  • 2009 – Conferinţa internaţională R&D Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and Communication, Bucureşti, România.

Membru al bordului ştiinţific al revistelor academice
Journal of Media Research

Interese de cercetare: Cultură şi identităţi culturale, europenizare, educaţie, teorii ale comunicării de masă, metodologie în ştiinţele comunicării

  Publicaţii recente:
  • Pricopie, Remus, Frunzaru, Valeriu, Corbu, Nicoleta, Ivan, Loredana (2010), „Arguments for a New Policy Dialog on Access and Equity in Romanian Higher Education”, Romanian Journal of Communication and Public Relations, 12(2), 9-25.
  • Corbu, Nicoleta, Boţan, Mădălina (2010), Telepreşedinţii. Radiografia unei campanii electorale, Bucureşti, Comunicare.ro.
  • Corbu, Nicoleta (2010), „Cultural Identity as a System: Toward the Crystallization of a European Cultural Identity”, Romanian Journal of Communication and Public Relations, 12(1), 121-132.
  • Georgiu, Grigore, Ciocea, Mălina, Corbu, Nicoleta (2009), „National or European? The Case of Romanian Political Parties' Platforms for 2009 European Elections”, ESSACHES, 4, pp. 183-201.
  • Corbu, Nicoleta (2009), „Brand Image. A Cross-cultural perspective”, Journal of Media Research, 5(3), pp. 72-88.
  • Corbu, Nicoleta (2009), „Methodological Issues in Cultural Semiotics of Advertising”, Romanian Journal of Communication and Public Relations, 11(3), 59-66.
  • Cârlan, Alexandru, Corbu, Nicoleta, Ciocea, Mălina (2009), „Research Methods in Cultural Identity Inquiry”, în Dobrescu, Paul, Pricopie, Remus, Ionescu, Mihaela Alexandra (eds.), R&D Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and Communication, Bucureşti, Comunicare.ro, pp. 133-140.
  • Corbu, Nicoleta, Qing, Qingmei (2009), „The Role Played by People’s Financial Situation in Their Choice of President in 2008 U.S. Elections”, Revista română de comunicare şi relaţii publice, 11(2), 117-136.
  • Corbu, Nicoleta (2009), „Personalitate de brand şi determinare culturală în publicitatea la automobile”, Revista română de comunicare şi relaţii publice, 15, 213-226.
  • Corbu, Nicoleta (2008), „Senzaţionalul. Profilul unui canal de televiziune” în Drăgan, Ioan, Cismaru, Diana (coord.), Teleromânia în zece zile, Tritonic, Bucureşti.
  • Corbu, Nicoleta (2008), „La Roumanie en 10 jours. Le sensationnel: le profil d’une chaîne TV”, ESSACHES, 1(1), Toulouse, 141-166.
  • Corbu, Nicoleta (2008), „La globalisation et la construction du sens du signe publicitaire” în Bârgăoanu, Alina, Pricopie, Remus, Ţăranu, Andrei (coord.), Research and Innovation. Policies and Strategies in the Age of Globalization, Bucharest, 276-284.
  • Dobrescu, Paul, Bârgăoanu, Alina, Corbu, Nicoleta (2007), Istoria comunicării, Comunicare.ro, Bucureşti.
  • Cismaru, Diana-Maria, Stănciugelu, Irina, Ivan, Loredana, Corbu, Nicoleta (2007), „Comunicarea internă în organizaţiile şcolare din România”, Revista română de comunicare şi relaţii publice, 10, 221-230.
  • Corbu, Nicoleta (2007), Prefaţa şi traducerea cărţii Gabriel Tarde, Opinia şi mulţimea, Comunicare.ro.
  • Dobrescu, Paul, Bârgăoanu, Alina, Ţăranu, Andrei (coord.), Ionescu, Mihaela, Corbu Nicoleta (co-editori) (2007), Globalisation And Policies of Development, Bucureşti, Comunicare.ro
  • Corbu, Nicoleta (2007), „La Publisphère – entre local et global” în Dobrescu, Paul, Bârgăoanu, Alina, Ţăranu, Andrei (coord.), Ionescu, Mihaela, Corbu Nicoleta (co-editori), Globalisation And Policies of Development, Bucureşti, Comunicare.ro, 311-318.
  • Corbu, Nicoleta (2006), „La télévision et la chance de la démocratie” în Démocratie participative en Europe, Lerass, Univ. Paul Sabatier, Toulouse, 126-132.

Participări la conferinţe

  • Corbu, Nicoleta, Frunzaru, Valeriu (2010), „Romanian Media Agenda for the 2009 European Elections”, Interdisciplinary Social Sciences (5th edition), Cambridge, UK.
  • Frunzaru, Valeriu, Corbu, Nicoleta (2010), „Women Politicians in the 2009 Romanian Elections for the European Union Parliament”, Beyond Citizenship: Feminism and the Transformation of Belonging, Londra, UK.
  • Boţan, Mădălina, Corbu, Nicoleta (2010), “L’information médiatique et la responsabilité sociale : une relation confuse”, Colloque franco-roumain: La communication entre logiques marchandes et logiques solidaires (ediţia a 17a), Bucureşti, România.
  • Corbu, Nicoleta, Qing, Qingmei, Becker, Lee B. (2009), „Voter Lists as Sampling Frames for Telephone and Mail Samples: Validating Two Studies by Focusing on Vote Choice and Turnout”, Conferinţa Midwest Association for Public Opinion Research, Chicago, USA.
  • Corbu, Nicoleta (2009), „Methodological Issues in Cultural Semiotics of Advertising”, Conferinţa Internaţională R&D Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and Communication, Bucureşti, România.
  • Cârlan, Alexandru, Corbu, Nicoleta, Ciocea, Mălina (2009), „Research Methods in Cultural Identity Inquiry”, Conferinţa Internaţională R&D Perspectives. Promoting Innovation through Education, Culture and Communication, Bucureşti, România.
  • Corbu, Nicoleta, Qing, Qingmei, Becker, Lee B. (2009), „Using Voter Lists To Create Telephone and Mail Samples: Two Validation Studies from a Single Community”, Conferinţa Southern Association for Public Opinion Research, Raleigh, USA.
  • Georgiu, Grigore, Ciocea, Mălina, Corbu, Nicoleta (2009), „Conflicting Visions of the Cultural Identity of Europe in Romania”, Conferinţa Internaţională a European Sociological Association, Lisabona, Portugalia.
  • Corbu, Nicoleta (2008), „La globalisation et la construction du sens du signe publicitaire”, Conferinţa Internaţională Research and Innovation. Policies and Strategies in the Age of Globalization, Bucureşti, România
  • Corbu, Nicoleta (2007), “La Publisphère – entre local et global”, Conferinţa Internaţională Globalisation And Policies of Development, Bucureşti, România.
  • Corbu, Nicoleta (2006), „La télévision et la chance de la démocratie”, Conferinţa Internaţională Démocratie participative en Europe, Toulouse, Franţa.
  • Corbu, Nicoleta (2003), „Le discours publicitaire comme acte de langage indirect”, CIFSIC Colloque bilatéral franco-roumain, Bucureşti, România.

Altele

  • 2008-2009 – Bursier Fulbright la James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication Training and Research, University of Georgia, USA.
  • 2008 – Stagiu de cercetare în laboratorul de cercetare LERASS, Université Paul Sabatier, Franţa.